MEDYCYNA KWANTOWA

EFEKTYWNE TERAPIE QUANTEC

ZADBAJ O SIEBIE, ZDROWIE I SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ

.

.

Specjalizujemy się w bezinwazyjnej diagnostyce i terapii
z wykorzystaniem biokomunikacji instrumentalnej QUANTEC® w technologii kwantowej i certyfikowanych kwantowych metod.
Cieszymy się rezultatami przeprowadzanych metod kwantowych i ich skutecznością.

Quantec®

KWANTOWY POTENCJAŁ MOŻLIWOŚCI

EFEKTYWNE TERAPIE QUANTEC
BEZPIECZNE stymulowanie procesami życiowymi aktywujące autoregenerację
EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁANIA wykorzystywana między innymi w rolnictwie biznesie i automatycznym coachingu
TERAPIA wspierająca rozwój i kształtowanie osobowości
DZIAŁANIE CAŁOŚCIOWE uwalniające zdrowie, harmonię i chęć życia
AUTO-MANIFESTACJA wyznaczonego celu i naprawiania zaistniałych sytuacji

Quantec® stymuluje biosystemami w celu zharmonizowania zakłóceń. Takim zakłóceniem z punktu widzenia fizyki kwantowej będzie choroba, konflikt i każda inna dolegliwość wyprowadzająca człowieka ze sfery zdrowia i komfortu życiowego.

Mechanika kwantowa udowodniła, że cząsteczki kwantowe możemy świadomie kierować do konkretnego, zaplanowanego przez nas działania. Quantec® właśnie tę zasadę fizyki kwantowej wykorzystuje.

Identyfikuje zaburzone miejsca, rozpoznaje prawidłowy – indywidualny wzór stanu naturalnego człowieka i rozpoczynając od poziomu kwantowego uaktywnia proces naprawczy, odnosząc efekty w każdym z poziomów, aż do fizycznego.

Diagnostyka pozwala odnaleźć miejsca zaburzeń, jako głęboko zakorzeniony początek łańcucha, by następnie urządzenie mogło samo wybrać z bazy danych systemu, najlepiej dopasowane programy uzdrawiająco-terapeutyczne.

Stymulowanie wysyłanymi impulsami harmonizuje wszystkie sfery i przywraca naturalny wzorzec porządku wewnętrznego, dlatego może służyć przykładowo, jako narzędzie automatycznego coachingu i rozwoju osobowościowego. Wyprowadza z wewnętrznych konfliktów, pomaga w urzeczywistnieniu swoich budujących potencjałów, dzięki którym człowiek może zobaczyć swoją rzeczywistość z szerszej perspektywy.

Takim przykładem będzie osoba, która wstydziła się otoczenia i izolowała od otoczenia. Jej naturalnym stanem jest dobre samopoczucie w otoczeniu, które zostało zaburzone, w jakimś czasie w skutek doświadczeń, czy pod wpływem społeczności. Quantec® potrafi to rozpoznać, połączyć i harmonizować zaburzenie, by osoba na nowo stała się odpowiednikiem naturalnego stanu. 

Co ważne – proces analizy i terapii nie wymaga obecności osobistej, odbywa się na odległość – Wystarczy fotografia  »»

Urządzenie jest bezinwazyjnie i w każdej dobie trwania terapii, wysyła wzorce naprawcze. Stymuluje m.in. ludzi, zwierzęta, rośliny ( w tym uprawy ), czy obiekty i firmy.


EFEKTYWNE TERAPIE QUANTEC
Kwantowa technologia Quantec® daje możliwość precyzyjnego diagnozowania każdej sfery życia
Pozwala bezinwazyjnie osiągać skuteczne uwolnienie od problemów i zaburzeń
Przebudować każdy aspekt życia i uzyskać najbardziej optymalną przestrzeń harmonii i szczęścia.
Poprawić komfort życia i samopoczucie
Przywrócić radość, równowagę energetyczną i zdrowie organizmu
EFEKTYWNE TERAPIE QUANTEC
Nadawanie terapeutyczne daje możliwość osiągania korzystnych zmian w sferze:
EFEKTYWNE TERAPIE QUANTEC
• fizycznej, umysłowej i emocjonalnej
• zawodowej: kariera, finanse, biznes, inwestycje, praca
• przyciąganie pragnień
• rozwój osobisty: stabilizacja życiowa, zmiana ograniczających wzorców i przekonań, odblokowanie na świat zewnętrzny dla otworzenia swojej przestrzeni sukcesów w każdej dziedzinie życia, dobrostanu psychicznego i materialnego itp)
• wiele, wiele innych
EFEKTYWNE TERAPIE QUANTEC
Wpływa na wszystkie procesy życiowe mogąc zrobić w nich miejsce dla:.
EFEKTYWNE TERAPIE QUANTEC
• miłości i harmonijnych relacji partnerskich
• harmonii w relacjach międzyludzkich
• szczęścia i satysfakcji
• wiele, wiele innych

SYSTEMY TERAPEUTYCZNE
MOGĄCE POZYTYWNIE ZMIENIĆ TWOJE ŻYCIE

PRZENIEŚ SIĘ NA WYŻSZY POZIOM

WEŹ ŻYCIE W SWOJE RĘCE
UWOLNIJ WŁASNE OGRANICZENIA
I BLOKUJĄCE WZORCE
BĄDŹ AKTYWNY
STAŃ SIĘ SWOIM SUKCESEM

.

.

ZADBAJ O ZDROWIE I RÓWNOWAGĘ
MIEJ ENERGIĘ I CHĘĆ DO DZIAŁANIA 

.

PRZYCIĄGAJ SZCZĘŚCIE
BĄDŹ ATRAKCYJNY DLA SIEBIE
POD KAŻDYM WZGLĘDEM
KREUJ SWOJĄ PRZESTRZEŃ
RELACJI I DOBROSTANU

.

JA

Przenieś się na wyższy poziom


ROZWÓJ • SZCZĘŚCIE • ZDROWIE


 • Pożegnaj blokady i obecny stan
 • Poszerz swoją sferę komfortu
 • Zdrowiej i czuj się świetnie
 • Ciesz się sobą

RELACJE

Przenieś relacje na wyższy poziom


MIŁOŚĆ • RODZINA • ZWIĄZKI


 • Relacje i związki
 • Rodzina i dzieci
 • Przyjaźnie i bratnie dusze
 • Ciesz się z innymi

FINANSE

Przenieś komfort na wyższy poziom


PRACA • BIZNES • PIENIĄDZE


 • Zmień perspektywy zawodowe
 • Podwyższaj finanse
 • Przywitaj obfitość
 • Ciesz się życiem

.

Quantec® Instrumentalna Biokomunikacja

Interfejs komunikacji mózg-maszyna

.JAKOŚĆ REFERENCYJNA EFEKTYWNE TERAPIE QUANTEC

urządzenia odpowiada najwyższym wymaganiom rozwoju myśli technicznej. W Moskwie i Odessie nagrodzone zostało Złotym Medalem za najlepszą innowację w sektorze ochrony zdrowia. Na podstawie  ponad 30 letnich ekspertyz, testów i badań naukowych w zakresie poprawy stanu zdrowia, wykonanych m. in. na Uniwersytecie Princeton w Stanach Zjednoczonych, czy Uniwersytecie we Freiburgu w Niemczech, potwierdzono skuteczność działania i i jakość systemową Quantec® »»


INSTRUMENTALNA BIOKOMUNIKACJA – INTERFEJS MÓZG-MASZYNA

.

to wysoce inteligentny kwantowy system do łączności ze świadomością żywych organizmów i całych biosystemów, komunikowania nam o ich stanie i naprawianiu ich, co odbywa się przy wsparciu oprogramowania komputerowego. Organizmy żywe mają zdolność komunikowania się między sobą poza obszarami, które są odczuwalne lub mierzalne. Naukowo proces ten nazwany jest biokomunikacją»»


QUANTEC® EFEKTYWNE TERAPIE QUANTEC

.

wynaleziony przez niemieckiego badacza Petera Raphaela Von Buengnera system opiera się na zjawiskach fizyki kwantowej i jest stosowany do instrumentalnej biokomunikacji. Centralnym elementem Quantec ® jest dioda wytwarzająca biały szum. Ten biały szum może służyć jako interfejs do dowolnej formy świadomości!

.

Urządzenie wykorzystuje diodę białego szumu i oprogramowanie do diagnozowania stanu obiektów oraz bazę danych zawierającą ponad 110 tysięcy zasobów terapeutycznych do spersonalizowanego leczenia. Może on harmonizować ludzi, związki, zwierzęta domowe, biznes, sprzedaż nieruchomości, uprawy żywności i wiele innych.

.

Amerykańska Agencja Wywiadowcza doszła do wniosku, że biały szum może być bardzo dobrze wykorzystany, jako interfejs między umysłem a maszyną – dając możliwość uzyskania informacji, których nie można było uzyskać w jakikolwiek inny sposób.

.

Quantec ® jest potężnym narzędziem, które pomaga w rozwiązywaniu problemów od ich pierwotnych przyczyn, na znacznie głębszym poziomie niż inne terapie zwalczające tylko objawy. Jest na świecie wiodący w biokomunikatywnym integrowaniu się z obiektami żywymi i przeprowadzaniu skutecznych terapii.

.

Może odbierać informacje od systemów biologicznych, a także stymulować je przekazując naprawcze wzorce. Interfejsy umożliwiające komputerowi komunikację z systemami biologicznymi bazują na diodach z białym szumem i zjawisku nielokalnych fenomenów kwantowych – fotonów bliźniaczych.

.

Wynik: urządzenie może odbierać informacje od innych systemów biologicznych i również dostarczać informacji innym systemom »»


QUANTEC ® BADANIE DIAGNOSTYCZNE EFEKTYWNE TERAPIE QUANTEC

.

Aparat kwantowy wykorzystuje informacje o kwantowym stanie pola morficznnego obiektu, identyfikując jego specyficzną częstotliwość elektromagnetyczną. Odczyt ten wykonuje element w technologii kwantowej – dioda białego szumu, stanowiąca centrum komunikacji pomiędzy świadomością biosystemów, a systemem komputerowym.

.

Element ten jest szczególnie badany w robotyce ze względu na jego zdolność do pełnienia funkcji interfejsu między maszyną, a innymi formami świadomości (interfejs do interakcji umysł-maszyna-maszyna-obiekt). Dioda białego szumu komunikuje się ze świadomością jednostki lub grupy docelowej. Interfejsy, które pozwalają urządzeniu na taką interakcję z systemami biologicznymi, a następnie przekazywanie odczytów do oprogramowania komputerowego, oparte są na fenomenie białego szumu i zjawiskach mechaniki kwantowej.

.

Dzięki tej komunikacji aparat otrzymuje dostęp do podświadomości i przeprowadza analizę częstotliwości, które są wyprowadzone z równowagi w aspekcie fizycznym, behawioralnym, środowiskowym, emocjonalnym i duchowym. Jest to terapia, która wymaga od pacjenta świadomego zaangażowania w sensie behawioralnym oraz chęci do działania w oparciu o to, co znajdzie w raporcie.

.

Po zeskanowaniu celu analiza jest przetwarzana i interpretowana przez nowoczesny, skomputeryzowany system. Porównuje on wyniki z bazą danych oprogramowania zawierającą wartości odpowiadające wzorcowi „normalności”. Identyfikując różnice między tymi wzorcami i ich pochodzenie, proponuje się leczenie polegające na wysyłaniu określonych częstotliwości do komórek, narządów, układów lub pól emocjonalnych, umysłowych, energetycznych i duchowych. Dzięki temu mogą one powrócić do zdrowego poziomu częstotliwości.


PRZEBIEG ANALIZY EFEKTYWNE TERAPIE QUANTEC

EFEKTYWNE TERAPIE QUANTEC

Quantec® umożliwia sczytywanie informacji z fotografii, a następnie po przetworzeniu – wygenerowanie wyników jako zapisów słownych. Interfejsy, które pozwalają urządzeniu na taką interakcję z systemami biologicznymi, a następnie przekazywanie odczytów do oprogramowania komputerowego, oparte są na diodach z białym szumem i zjawiskach mechaniki kwantowej, dlatego też odległość pomiędzy urządzeniem, a obiektem skanowanym nie ma znaczenia. Technologia działa zdalnie – na odległość.

EFEKTYWNE TERAPIE QUANTEC

Gdziekolwiek znajduje się obiekt poddany terapii, kwantowo jest lokalizowany dzięki fenomenom kwantowym »»


TERAPEUTYCZNE WŁAŚCIWOŚCI QUANTEC® EFEKTYWNE TERAPIE QUANTEC

EFEKTYWNE TERAPIE QUANTEC
polegają na wysyłaniu naprawczych wzorców, sygnałów i drgań do uszkodzonego i zaburzonego biosystemu (organizmu żywego). Stymulowanie koryguje dysfunkcje matrycy biosystemu, uzdrawiając zaburzenia i korygując dysfunkcje.

EFEKTYWNE TERAPIE QUANTEC

W momencie wysyłania komunikatów naprawczych oddziaływanie wpływa na całe pole morficzne organizmu żywego i harmonizuje je ze zdrowymi wzorcami. Dlatego korzystając z terapii można osiągać zmiany w każdej sferze życia jednocześnie. Wysyłanie sygnałów leczniczych odbywa się cyklicznie przez wskazany w wynikach analizy okres czasu, pozwalając uruchomić potencjał energetyczny pobudzający organizm do samo uzdrawiania, a aspekty do rozwoju czy przekształcenia.

EFEKTYWNE TERAPIE QUANTEC

Wykrywając zaburzenia umiejscowione w sferze mentalnej, duchowej oraz fizycznej, urządzenie korzystnie oddziałuje na ich oczyszczenie i zrównoważenie. Tym sposobem korzystnie przekształca i uzdrawia nieprawidłowości w organizmie oraz we wszystkich dziedzinach życia. Zasięg stymulująco-terapeutyczny jest całościowy, dociera  do najgłębszych przyczyn powstania zaburzeń. Następnie transformuje osobę z całym jej otoczeniem, harmonijnie uwalniając od problemów i poprawiając komfort życia.

EFEKTYWNE TERAPIE QUANTEC

Największym wkładem instrumentalnej terapii biokomunikacyjnej jest leczenie jednostki poprzez bezpośrednie dotarcie do przyczyny jej problemów. Zaletą tej metody jest to, że jest bezpieczna i skuteczna nawet na odległość (w przypadku radioniki nie ma żadnych odległości) i nie ogranicza się tylko do równowagi i witalności organizmu. Daje możliwość sięgnięcia znacznie głębiej, nawet w przypadku ograniczających przekonań lub intensywnych sytuacji duchowych.

EFEKTYWNE TERAPIE QUANTEC

Rezultat – zyskujemy potężnego sprzymierzeńca, który wzmacnia naszą umysłową, emocjonalną, a nawet duchową witalność. Zapobiega przekształcaniu się wolnych rodników ludzkich dolegliwości w poważne bariery, które zagrażają naszemu dobremu samopoczuciu, a także osiąganiu większych sukcesów i satysfakcji dzięki zestrojeniu się z pozytywnymi i życiodajnymi wzorcami. EFEKTYWNE TERAPIE QUANTEC