FORMULARZ ZGŁOSZENIA

ANALIZA TERAPIA QUANTEC ®


TWOJE ZGŁOSZENIE

Wymagana jest fotografia indywidualna całej sylwetki (bez osób trzecich), na jasnym jednolitym tle.

PO WYSŁANIU SPRAWDŹ SWOJĄ SKRZYNKĘ E-MAILOWĄ

 


  👉 Fotografia (wymagana)


  👉 Oznacz wybraną usługę :

  STANDARD
  269 PLN pierwsza wpłata za pierwszy miesiąc - TERAPIA QUANTEC jednego obszaru * 150 PLN - przedłużanie TERAPII QUANTEC o kolejny miesiąc, płatne od drugiego miesiąca

  lub

  PAKIET
  300 PLN pierwszy miesiąc - PAKIET TERAPII QUANTEC® + sześciomiesięczny ABONAMENT :

  teraz dobierz do pakietu :

  od drugiego miesiąca 199 PLN miesięcznie - TERAPIA QUANTEC® umysł-emocje-przestrzeń zewnętrznaod drugiego miesiąca 229 PLN miesięcznie - TERAPIA QUANTEC® organizmod drugiego miesiąca 269 PLN miesięcznie - TERAPIA QUANTEC® pakiet całościowy

  👉 Ja wysyłający zgłoszenie zatwierdzam, że :
  👉 Ja wysyłający zgłoszenie życzę sobie otrzymać pliki z opracowanymi programami terapeutycznymi Quantec na adres e-mail :

  👉 Ja wysyłający zgłoszenie jestem poinformowany, że : lecznicze działanie Quantec ma oddziaływanie psychosomatyczne. Możliwe jest wspomaganie się terapiami Quantec podczas trwającego leczenia medycznego. Analiza Quantec nie jest badaniem laboratoryjnym i specjalistycznym badaniem medycznym. Terapia Quantec nie jest leczeniem medycznym, psychiatrycznym, czy terapią psychologiczną. Terapeuta nie jest specjalistą w dziedzinie medycyny tradycyjnej, nie udziela konsultacji medycznej. Poprawa samopoczucia, stanu zdrowia przy zastosowaniu nadawania Quantec może przyczyniać się do zmniejszenia/zmiany/wykluczenia środków farmakologicznych. Zmiany w dawkowaniu leków farmakologicznych i przebiegu leczenia medycznego powinny odbywać się pod opieką lekarza prowadzącego. Każdy ma prawo do podwyższania komfortu życia, a wszelkie decyzje o takiej drodze powinny wynikać ze świadomej decyzji i dobrowolnej woli. W przypadku zdrowia decyzje o drodze leczenia nie powinny wykluczać tradycyjnego leczenia medycznego. Każdy ma prawo do udzielenia mu właściwej pomocy medycznej, psychologicznej i psychiatrycznej, a także do korzystania z opieki specjalistów, dostępu do środków farmakologicznych oraz zapewnienia prawidłowej opieki lekarzy i nikt nie powinien pozbawiać się prawa do opieki medycznej. Nie należy bagatelizować wytycznych związanych z podjętym konwencjonalnym leczeniem medycznym. Objawów chorobowych, złego samopoczucia psychicznego, jakichkolwiek problemów zdrowotnych, urazów i innych dolegliwości organizmu nie należy lekceważyć i należy zgłosić się do szpitala lub lekarza prowadzącego w celu uzyskania prawidłowej pomocy medycznej. Wszelkie zmiany dawkowania i przyjmowania leków farmakologicznych oraz przebiegu leczenia medycznego powinny następować pod opieką lekarza i powinny przebiegać zgodnie z wytycznymi lekarza prowadzącego. Zaleca się konsultowanie się z lekarzem specjalistą medycyny tradycyjnej w celu oceny zdrowia i odpowiedniego dostosowania metod leczniczych.


  *szczegółowa zdalna analiza kontaktowa pod opracowanie terapeutycznego programu kwantowej terapii Quantec® –  bez wizyty w gabinecie


   👉 Oznacz wybraną usługę :

   STANDARD
   369 PLN pierwsza wpłata (100 PLN jednorazowa dopłata do kontaktowego skanowania Quantec + 269 PLN pierwszy miesiąc TERAPIA QUANTEC jednego obszaru) * 150 PLN - przedłużanie TERAPII QUANTEC o kolejny miesiąc, płatne od drugiego miesiąca

   lub

   PAKIET
   400 PLN (100 PLN jednorazowa dopłata do kontaktowego skanowania Quantec + 300 PLN pierwszy miesiąc - PAKIET TERAPII QUANTEC® + sześciomiesięczny ABONAMENT :

   teraz dobierz pakiet:

   od drugiego miesiąca 199 PLN miesięcznie - TERAPIA QUANTEC® umysł-emocje-przestrzeń zewnętrznaod drugiego miesiąca 229 PLN miesięcznie - TERAPIA QUANTEC® organizmod drugiego miesiąca 269 PLN miesięcznie - TERAPIA QUANTEC® pakiet całościowy

   👉 Ja wysyłający zgłoszenie nie później niż 3 dni przed umówioną wizytą dokonam przedpłaty na poczet wybranej usługi (zgodnej w wybranym powyżej cennikiem usługi):

   369 PLN400 PLN

   👉 Ja wysyłający zgłoszenie zatwierdzam, że :
   👉 Ja wysyłający zgłoszenie życzę sobie otrzymać pliki z opracowanymi programami terapeutycznymi Quantec na adres e-mail :

   👉 Ja wysyłający zgłoszenie jestem poinformowany, że :
   lecznicze działanie Quantec ma oddziaływanie psychosomatyczne. Możliwe jest wspomaganie się terapiami Quantec podczas trwającego leczenia medycznego. Analiza Quantec nie jest badaniem laboratoryjnym i specjalistycznym badaniem medycznym. Terapia Quantec nie jest leczeniem medycznym, psychiatrycznym, czy terapią psychologiczną. Terapeuta nie jest specjalistą w dziedzinie medycyny tradycyjnej, nie udziela konsultacji medycznej. Poprawa samopoczucia, stanu zdrowia przy zastosowaniu nadawania Quantec może przyczyniać się do zmniejszenia/zmiany/wykluczenia środków farmakologicznych. Zmiany w dawkowaniu leków farmakologicznych i przebiegu leczenia medycznego powinny odbywać się pod opieką lekarza prowadzącego. Każdy ma prawo do podwyższania komfortu życia, a wszelkie decyzje o takiej drodze powinny wynikać ze świadomej decyzji i dobrowolnej woli. W przypadku zdrowia decyzje o drodze leczenia nie powinny wykluczać tradycyjnego leczenia medycznego. Każdy ma prawo do udzielenia mu właściwej pomocy medycznej, psychologicznej i psychiatrycznej, a także do korzystania z opieki specjalistów, dostępu do środków farmakologicznych oraz zapewnienia prawidłowej opieki lekarzy i nikt nie powinien pozbawiać się prawa do opieki medycznej. Nie należy bagatelizować wytycznych związanych z podjętym konwencjonalnym leczeniem medycznym. Objawów chorobowych, złego samopoczucia psychicznego, jakichkolwiek problemów zdrowotnych, urazów i innych dolegliwości organizmu nie należy lekceważyć i należy zgłosić się do szpitala lub lekarza prowadzącego w celu uzyskania prawidłowej pomocy medycznej. Wszelkie zmiany dawkowania i przyjmowania leków farmakologicznych oraz przebiegu leczenia medycznego powinny następować pod opieką lekarza i powinny przebiegać zgodnie z wytycznymi lekarza prowadzącego. Zaleca się konsultowanie się z lekarzem specjalistą medycyny tradycyjnej w celu oceny zdrowia i odpowiedniego dostosowania metod leczniczych.


   *wstępna kontaktowa analiza pod opracowanie terapeutycznego programu kwantowej terapii Quantec® –  z koniecznością wizyty w gabinecie


   *szczegółowa zdalna analiza kontaktowa pod opracowanie terapeutycznego programu kwantowej terapii Quantec® –  bez wizyty w gabinecie