FORMULARZ ZGŁOSZENIA

ANALIZA TERAPIA QUANTEC ®


TWOJE ZGŁOSZENIE

Wymagana jest fotografia indywidualna całej sylwetki (bez osób trzecich), na jasnym jednolitym tle.

PO WYSŁANIU SPRAWDŹ SWOJĄ SKRZYNKĘ E-MAILOWĄ

 

  👉 Fotografia (wymagana)


  👉 Oznacz wybraną usługę :

  STANDARD
  299 PLN pierwsza wpłata za pierwszy miesiąc - TERAPIA QUANTEC jednego obszaru * 175 PLN - przedłużanie TERAPII QUANTEC o kolejny miesiąc, płatne od drugiego miesiąca

  lub

  PAKIET
  429 PLN pierwszy miesiąc - PAKIET TERAPII QUANTEC® + sześciomiesięczny ABONAMENT :

  teraz dobierz do pakietu :

  od drugiego miesiąca 199 PLN miesięcznie - TERAPIA QUANTEC® umysł-emocje-przestrzeń zewnętrznaod drugiego miesiąca 229 PLN miesięcznie - TERAPIA QUANTEC® organizmod drugiego miesiąca 269 PLN miesięcznie - TERAPIA QUANTEC® pakiet całościowy

  👉 Ja wysyłający zgłoszenie zatwierdzam, że :
  👉 Ja wysyłający zgłoszenie życzę sobie otrzymać pliki z opracowanymi programami terapeutycznymi Quantec na adres e-mail :

  👉 Ja wysyłający zgłoszenie jestem poinformowany, że :

  uzdrawiające właściwości Quantec mają oddziaływanie kwantowe oraz zastosowanie psychosomatyczne. Możliwe jest wspomaganie organizmu terapiami Quantec podczas trwającego leczenia medycznego. Celem terapii Quantec może być równoważenie emocjonalno-psychiczne, stabilizowanie procesów energetycznych organizmu i kwantowe kształtowanie lub harmonizowanie aspektów . Poprawa samopoczucia i zdrowia podczas stosowania terapii Quantec nie powinna wykluczać opieki lekarskiej, a wszelkie zmiany w dawkowaniu leków farmakologicznych oraz przebiegu leczenia medycznego powinny odbywać się pod opieką specjalisty z zakresu medycyny. Analiza Quantec nie jest badaniem laboratoryjnym i specjalistycznym badaniem medycznym. Terapia Quantec nie jest leczeniem medycznym, psychiatrycznym, czy terapią psychologiczną. Terapeuta nie jest specjalistą w dziedzinie medycyny tradycyjnej, psychiatrii i nie udziela pomocy i konsultacji medycznej. Każdy ma prawo do podwyższania komfortu życia, a wszelkie decyzje o takiej drodze powinny wynikać ze świadomej decyzji i dobrowolnej woli. W przypadku zdrowia decyzje o drodze leczenia nie powinny wykluczać tradycyjnego leczenia medycznego. Każdy ma prawo do udzielenia mu właściwej pomocy medycznej, psychologicznej i psychiatrycznej, a także do korzystania z opieki specjalistów, dostępu do środków farmakologicznych oraz zapewnienia prawidłowej opieki lekarzy i nikt nie powinien pozbawiać się prawa do opieki medycznej. Nie należy bagatelizować wytycznych związanych z podjętym konwencjonalnym leczeniem medycznym. Objawów chorobowych, złego samopoczucia psychicznego, jakichkolwiek problemów zdrowotnych, urazów i innych dolegliwości organizmu nie należy lekceważyć i należy zgłosić się do szpitala lub lekarza prowadzącego w celu uzyskania prawidłowej pomocy medycznej. Wszelkie zmiany dawkowania i przyjmowania leków farmakologicznych oraz przebiegu leczenia medycznego powinny następować pod opieką lekarza i powinny przebiegać zgodnie z wytycznymi lekarza prowadzącego. W celu oceny zdrowia i dostosowania metod leczniczych należy konsultować z lekarzem i specjalistą medycyny tradycyjnej. Korzystający z usługi Quantec nie jest pacjentem. Klient korzysta z usługi Quantec, by dokonać w sobie i w życiu zmian, w tym celu wykorzystując urządzenie Quantec i nie jest przez Usługodawcę traktowany, jako osoba zwracająca się o udzielenie świadczeń zdrowotnych. Udzielenia świadczeń zdrowotnych dokonuje bowiem podmiot leczniczy tj.: placówki publiczne i niepubliczne, osoby wykonujące zawód medyczny, grupowe praktyki lekarskie lub grupowe praktyki pielęgniarek i położnych, którzy zawarli z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie.


  *szczegółowa zdalna analiza kontaktowa pod opracowanie terapeutycznego programu kwantowej terapii Quantec® –  bez wizyty w gabinecie

  Usługa analizy kontaktowej jest tymczasowo wyłączona z oferty.


  *wstępna kontaktowa analiza pod opracowanie terapeutycznego programu kwantowej terapii Quantec® –  z koniecznością wizyty w gabinecie