QUANTEC® uzdrawianie każdej przypadłości


Depresja i zaburzenia wszelkiego typu

Terapia Quantec® zaburzenia i depresja


WYKAZ

♦  Depresja

♦  Każdy rodzaj nerwicy

◊  nerwica neurasteniczna – poczucie zmęczenia nieadekwatne do sytuacji, spowolnienie procesów poznawczych
◊  nerwica hipochondryczna – zgeneralizowane poczucie choroby, skupienie uwagi na doznaniach, błędne koło oparte na nieustannej interpretacji i transformacji objawów
◊  nerwica histeryczna – przeniesienie lęku na sferę somatyczną – intensywność, ekspansja objawów, teatralność
◊  nerwica depresyjna – smutek, apatia, zahamowanie psychoruchowe
◊  nerwica anankastyczna – wyobrażenie i rytuały redukujące lęk, zespół natręctw i kompulsyjnych zachowań
◊  nerwica lękowa – fobia

♦  Zaburzenia nerwicowe – lękowe:

(proces wewnętrzny, niezwiązany z bezpośrednim zagrożeniem lub bólem), czyli irracjonalne zachowanie wynikające z nieuzasadnionego poczucia niepokoju; punkt krystalizacyjny dla innych objawów nieprzyjemnych takich, jak stany emocjonalne związane z przewidywaniem nadchodzącego z zewnątrz lub pochodzącego z wewnątrz organizmu niebezpieczeństwa, objawiający się jako: niepokój, uczucie napięcia, skrępowania, zagrożenia)

◊  lęk odczuwany – wyczekiwanie na wydarzenia przykre, o których nie wiemy nic konkretnego
◊  lęk domniemany– stan emocjonalny powstający na podstawie wyobrażeń, a nie rzeczywistego zagrożenia
◊  lęk ukryty – przemieszczenie z przejawu w postać np. somatyczną
◊  lęk wolnopłynący – uczucie przenikającego nieokreślonego niepokoju
◊  lęk napadowy (paniczny) – ostry napad lęku z poczuciem przerażenia (obawa przed śmiercią lub zwariowaniem) oraz z silnymi objawami wegetatywnymi
◊  agitacja – silny lęk z towarzyszącym niepokojem ruchowym
◊  lęk fobiczny (sytuacyjny) – obawa przed określoną sytuacją, która doprowadza do jej unikania
◊  lęk antycypacyjny – lęk przed lękiem np. lękowe oczekiwanie na napad lęku

Podczas terapii eliminuje się także komponenty somatyczne lęku i objawy:
◊  pocenie się, drżenie części ciała, tężenie mięśni,  objawy napięciowe ze strony obręczy barkowej i kręgosłupa,  świąd skóry, bóle brzucha, zawroty głowy, mrowienie, ból serca, kołatanie serca, zakłócenia oddychania, biegunka, moczenie się, omdlenia, łzawienie oczu
◊  porażenia narządów ruchu lub pewnych ich części
◊  brak czucia (anestezja, analgezja) pewnych obszarów skóry, zaburzenia wzroku, słuchu lub nadmierna wrażliwość na bodźce, trudności z oddychaniem, uczucie ciasnoty w klatce piersiowej
◊  napięciowy ból głowy, ból żołądka, serca, kręgosłupa, zawroty głowy, drżenie kończyn, kołatanie serca, nagłe uderzenie gorąca
◊  zespoły objawów charakterystyczne dla niektórych chorób czy stanów fizjologicznych (np. urojona ciąża, zaburzenia mowy, zaburzenia równowagi, napady drgawkowe przypominające padaczkę itd.)
◊  zaburzenia funkcjonowania organów wewnętrznych
◊  zaburzenia seksualne (np. zaburzenia erekcji, anorgazmia, wytrysk przedwczesny)
◊  natrętne myślenie
◊  natręctwa ruchowe
◊  zaburzenia pamięci
◊  trudności w koncentracji uwagi
◊  subiektywnie odczuwalne zmiany w percepcji rzeczywistości (np. derealizacja)
◊  fobie – patologiczny lęk przed pewnymi przedmiotami (np. ostrymi narzędziami), zwierzętami (np. pająkami, myszami), sytuacjami (lęk przed otwartą przestrzenią – agorafobia, zamkniętą przestrzenią klaustrofobia, lęk przed autobusami, tłumem, ekspozycją społeczną, wyjazdami)
◊  nieokreślony niepokój
◊  nagłe napady lęku
◊  brak motywacji i apatia
◊  zanik zdolności odczuwania przyjemności (anhedonia)
◊  stan podwyższonego napięcia
◊  poirytowanie
◊  labilność emocjonalna
◊  przygnębienie
◊  zaburzenia snu, najczęściej bezsenność

♦  Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne

(mycie rąk, zliczanie przedmiotów, sprawdzanie czy drzwi są zamknięte; zaburzenia z przewagą czynności natrętnych tzw. rytuały)

♦  Zaburzenia wegetatywne

(dolegliwości bólowe, zaburzenia snu, zaburzenia łaknienia, zaburzenia seksualne)

♦  Zaburzenie osobowości (różne)

(np. anankastyczna osobowość obsesyjno-kompulsywna, w której występuje wzorzec zachowań zdominowany dbałością o porządek, perfekcjonizmem, kontrola umysłowa i w kontaktach interpersonalnych, kosztem elastyczności, otwartości i efektywności)

♦  Anoreksja, Bulimia

♦  Zaburzenie somatyczne

(pod postacią funkcjonalnych objawów neurologicznych bądź zaburzeniem konwersyjnym)

◊  anestezja – zanik wrażliwości czucia
◊  hipestezja – częściowy zanik wrażliwości
◊  hiperestezja – nadwrażliwość
◊  analgezja – zanik wrażliwości na ból
◊  parestezja – niezwykłe odczucia (łaskotanie, gorąco)
◊  zaburzenia koordynacji i równowagi
◊  osłabienie/paraliż kończyny bądź całego ciała
◊  zaburzenie bądź utrata mowy
◊  kłopoty z przełykaniem (dysfagia) bądź uczucie przeszkody w gardle
◊  zatrzymanie moczu
◊  psychogenne, niepadaczkowe drgawki)

♦  Zaburzenie lęku społecznego

Terapią wyprowadza się ze stanów lęku społecznego:
◊  unikanie wystąpień publicznych
◊  unikanie jedzenia i picia w miejscach publicznych
◊  unikanie odzywania się w obecności innych
◊  unikanie rozmów, zwłaszcza z osobami, które nie są autorytetem
◊  unikanie pracy, gdy ktoś patrzy
◊  samotniczy tryb życia

Eliminuje także objawy somatyczne:
◊  czerwienienie się
◊  przyspieszenie bicia serca, kołatanie serca
◊  drżenie rąk i mięśni (np. łydek)
◊  nadmierna potliwość
◊  duszność
◊  nudności
◊  szumienie w uszach
◊  zaburzenia mowy (np. drżenie głosu)
◊  u niektórych osób: łzawienie
◊  zawroty głowy

♦  Zaburzenia adaptacyjne

♦  Inne:

♦  traumy
♦  urazy psychiczne
♦  reakcje na stres(w tym skutki przewlekłego)
♦  spektrumautyzm
♦  ADHD
♦  dermatillomania (patologiczne skubanie skóry)
♦  trichotillomania
♦  dysmorficzne
♦  bezsenność
♦  wyczerpanie emocjonalne
♦  wypalenie zawodowe, życiowe

Quantec® i psychika

Urządzenie oddziałuje na ich psychikę na organizmów żywych. Za pomocą Instrumentalnej Biokomunikacji dokonuje się analizy stanu wewnętrznego pacjenta. Technologia Quantec® pozwiązuje zły stan samopoczucia np. z wydarzeniami mającymi negatywny wpływ na psychikę. Dioda białego szumu wysyła do ciała odpowiednią informację w celu rozwiązania wewnętrznego konfliktu oraz zapewniania równowagi psychicznej oraz energetycznej organizmu.

Quantec® nie jest wyrobem medycznym – różni się od tego typu urządzeń, lecz poprzez oddziaływanie na osobę może przyczyniać się do poprawy stanu psychicznego, co w powiązaniu psychosomatycznym wspiera zdrowienie psychiczne, fizyczne i poprawę jakości życia.


Terapia Quantec® to efektywne zmiany

w sferze emocjonalno-umysłowej. Działanie kwantowe wpływa na poziomy umysłowe (świadomość, podświadomość) i emocjonalne. Takie wsparcie odnosi w czasie pozytywne rezultaty zmian wewnętrznych, na które następnie reaguje poziom fizyczny.  Osoba stymulowana zaczyna inaczej funkcjonować, staje się czynna i zrównoważona. Wydobywa się z niej wewnętrzny konstruktywny potencjał zapewniający twórcze i rozwojowe podejście do siebie, innych i życia.


Decydując się na pracę z Quantec®

dobrze jest wejść w stan przyzwolenia na zmianę – odpuścić i uwierzyć w nadejście lepszej wersji siebie i jakości swojego życia. Stopniowo wprowadzać nowe wzorce, w których postanowił siebie doświadczać i które zaczyna w sobie dostrzegać. W ten sposób daje bowiem możliwość, aby umysł podświadomy „wysłuchał” komendy świadomego wyboru i zamienił dotychczasowy schemat konstrukcji w ten nowo obrany. Zatem, nadawać podświadomemu umysłowi nowe wzorce, podmieniając aktualny program i wyprowadzając na nowo obrane tory. To, co stare jest przepracowywane dzięki Quantec® i nie wiąże się ze żmudą pracą nad sobą , gdyż jest doładowywane do osoby z poziomu kwantowego. 

.

Treść w przygotowaniu

Treść w przygotowaniu

Lecznicze działanie Quantec® ma oddziaływanie psychosomatyczne. Analiza Quantec® nie jest badaniem laboratoryjnym i specjalistycznym badaniem medycznym. Terapia Quantec® nie jest leczeniem medycznym. Terapeuta nie jest specjalistą w dziedzinie medycyny tradycyjnej, nie udziela konsultacji medycznej. Poprawa samopoczucia, stanu zdrowia przy zastosowaniu nadawania Quantec® może przyczyniać się do zmniejszenia/ zmiany/ wykluczenia środków farmakologicznych. Zmiany w dawkowaniu leków farmakologicznych i przebiegu leczenia medycznego powinny odbywać się pod opieką lekarza prowadzącego. Nie należy bagatelizować wytycznych związanych z podjętym leczeniem medycznym.

QUANTEC® NIEKONTAKTOWA TERAPIA ZDALNA – DZIAŁANIE NA ODLEGŁOŚĆ


ZAPROGRAMOWANA BY DZIAŁAĆ DLA DOBRA