WYKAZ DIAGNOSTYCZNY DLA TERAPII QUANTEC ®


WYKAZ DIAGNOSTYCZNY DLA ORGANIZMU LUDZKIEGO

skanowanie quantec

Optymalizacja od poziomu kwantowego procesów biochemicznych i fizjologicznych, komórek, organów, tkanek oraz układów i narządów:

 • ruchu (kostnego)
 • mięśniowego
 • pokarmowego
 • nerwowego
 • zmysłów
 • dokrewnego (wewnątrzwydzielniczego)
 • oddechowego
 • moczowo-płciowego
 • krwionośneg (krążenia, naczyniowego)
 • krwiotwórczego
 • odpornościowego
 • skóry
 • gruczołów

Optymalizacja od poziomu kwantowego

Kwantowe eliminowanie i wsparcie leczenia medycznego od poziomu kwantowego

Optymalizacja od poziomu kwantowego

Optymalizacja od poziomu kwantowego

 

Optymalizacja od poziomu kwantowego

Optymalizacja od poziomu kwantowego

Optymalizacja od poziomu kwantowego

Optymalizacja od poziomu kwantowego

Optymalizacja od poziomu kwantowego

 • gruczołu tarczycy
 • gruczołu przytarczyc
 • nadnerczy
 • przysadki mózgowej
 • gruczołu szyszynki
 • gruczołu grasicy
 • gruczołów płciowych

Optymalizacja od poziomu kwantowego

Kwantowe eliminowanie i wsparcie leczenia medycznego od poziomu kwantowego

[/pane

Optymalizacja od poziomu kwantowego

Optymalizacja od poziomu kwantowego


Jeśli masz problemy z zębami, może brakować Ci zgryzu;  jeśli masz problem z plecami, możesz nie być w stanie się bronić (mieć kręgosłup, złamać komuś kręgosłup); jeśli masz problemy z trawieniem, nie możesz czegoś strawić; jeśli masz zaburzenia gardła, nie możesz czegoś połknąć; jeśli ktoś ma problemy z dawaniem, może mieć astmę lub zaparcia, a jeśli daje za dużo, biegunkę.

Ta lista może być kontynuowana obejmując każdy rodzaj choroby…

Jest to szansa na rozpoznanie, że nie jesteś ofiarą przypadkowej choroby, ale raczej, że sam jesteś odpowiedzialny, ponieważ nie nauczyłeś się radzić sobie z konkretnymi konfliktami życiowymi, a teraz jest to „somatyczne” przez psychikę ( psychosomatykę ).

opublikowanym przez CoMed kliknij tutaj

Optymalizacja zdrowia zębów od poziomu kwantowego i wsparcie w leczeniu ortodontycznym


Meridiany zewnętrzne są lepiej znane, ponieważ wielokrotnie spotyka się je na plakatach lub lalkach akupunkturowych . Meridiany nie zatrzymują się jednak na ostatnim punkcie akupunktury, ale wchodzą tutaj do ciała i biegną przez ciało z powrotem do pierwszego punktu akupunkturowego ( meridiany wewnętrzne ). To musi tworzyć obwód, aby energia mogła płynąć, ponieważ nie byłoby to możliwe w linii prostej. W drodze przez ciało wszystkie meridiany przecinają się przez zęby.

ExpertScan i moduł zęba

Moduł zęba dla ExpertScan uwzględnia fakt, że w modelu zęba według dr Kramera wszystkie meridiany we wszystkich czterech kwadrantach zgryzu przebiegają przez określone zęby. 

Wyświetlać można przegląd wszystkich chorób zębów:

Uruchomienie generatora (skanowania) pomaga zidentyfikować te narządy, które najbardziej niekorzystnie wpływają na zęby lub które są najbardziej niekorzystnie dotknięte przez zęby chore:

Wynikiem w naszym przykładzie jest wtedy lista drobnych dolegliwości (w przypadku poważnych chorób, takich jak martwe zęby, na wyświetlaczu pojawi się poważne naprężenia w związku z danymi zębami

Sekwencja chorób na tym ekranie jest uporządkowana w porządku malejącym, z najcięższymi naprężeniami na górze.

Oprócz diody z białym szumem, ważną rolę odgrywa tutaj również to, ile zębów południka jest chorych i czy są to choroby drobne, średnie czy ciężkie. QUANTEC ® określa zatem stan narządu, który jest następnie dostrajany przez uruchomienie generatora.

Jeśli nasz przykładowy pacjent ma objawy żołądkowe, klikamy dwukrotnie linię z wpisem Żołądek przydzielony ząb 35. Otworzy się ekran, który już znasz z modułu Psychosomatyka.

Lista jest następnie analizowana anamnestycznie pod kątem dalszych dopasowań między chorymi zębami a objawami narządów, klikając dwukrotnie każdy wpis, dla którego pacjent wyświetla odpowiednie objawy.

Jeśli następnie klikniemy na zakładkę [Podsumowanie], otworzy się ekran, w którym wyświetlane są wszystkie zidentyfikowane choroby:

W ten sposób znaleziska zębów mogą być łatwo ważone i oceniane pod kątem ich znaczenia dla chorób narządów. Jeśli chcesz przeczytać o tym dalej w artykule Petera von Buengnera opublikowanym przez CoMed kliknij tutaj


Lecznicze działanie QUANTEC® ma oddziaływanie psychosomatyczne. Analiza Quantec ® nie jest badaniem laboratoryjnym i specjalistycznym badaniem medycznym. Terapia Quantec ® nie jest leczeniem medycznym. Terapeuta nie jest specjalistą w dziedzinie medycyny tradycyjnej, nie udziela konsultacji medycznej. Poprawa samopoczucia, stanu zdrowia przy zastosowaniu nadawania Quantec ® może przyczyniać się do zmniejszenia/zmiany/wykluczenia środków farmakologicznych. Zmiany w dawkowaniu leków farmakologicznych i przebiegu leczenia medycznego powinny odbywać się pod opieką lekarza prowadzącego. Nie należy bagatelizować wytycznych związanych z podjętym leczeniem medycznym.

ExpertScan QUANTEC® ANALIZA KWANTOWA ZA POMOCĄ MODUŁU PSYCHOSOMATYCZNEGO

Przykład alergii: puchnięcie błon śluzowych w gardle po zjedzeniu skorupiaków

„Osoba szukająca pomocy mówi, że po zjedzeniu skorupiaków puchnie jej gardło tak, że ma trudności z oddychaniem i z połykaniem.

Garnelen Teller

W tym przykładzie mamy dwa komponenty, mające znaczenie dla tej osoby: objaw alergiczny, symptom (puchnięcie błon śluzowych w gardle) i alergen, który to wyzwala: skorupiaki. Jako pierwsze należy w „Module wiedzy o psychosomatyce” (ExpertScan) zaznaczyć i zeskanować objaw, symptom:

expertscan-allergie-01

Następnie alergen:

expertscan-allergie-02

Kilka kliknięć tylko na tych dwóch ekranach sprawi, że QUANTEC PRO dostarczy odnośnych afirmacji w sensie NLP (programowania neurolingwistycznego) oraz wyczerpujących komentarzy odnośnie psychosomatycznych przyczyn w tle i propozycji terapii.”

*więcej » Przykład alergii: puchnięcie błon śluzowych w gardle po zjedzeniu skorupiaków

Uzdrawiające właściwości Quantec mają oddziaływanie kwantowe oraz zastosowanie psychosomatyczne. Możliwe jest wspomaganie organizmu terapiami Quantec podczas trwającego leczenia medycznego. Celem terapii Quantec może być równoważenie emocjonalno-psychiczne, stabilizowanie procesów energetycznych organizmu i kwantowe kształtowanie lub harmonizowanie aspektów . Poprawa samopoczucia i zdrowia podczas stosowania terapii Quantec nie powinna wykluczać opieki lekarskiej, a wszelkie zmiany w dawkowaniu leków farmakologicznych oraz przebiegu leczenia medycznego powinny odbywać się pod opieką specjalisty z zakresu medycyny. Analiza Quantec nie jest badaniem laboratoryjnym i specjalistycznym badaniem medycznym. Terapia Quantec nie jest leczeniem medycznym, psychiatrycznym, czy terapią psychologiczną. Terapeuta nie jest specjalistą w dziedzinie medycyny tradycyjnej, psychiatrii i nie udziela pomocy i konsultacji medycznej. Każdy ma prawo do podwyższania komfortu życia, a wszelkie decyzje o takiej drodze powinny wynikać ze świadomej decyzji i dobrowolnej woli. W przypadku zdrowia decyzje o drodze leczenia nie powinny wykluczać tradycyjnego leczenia medycznego. Każdy ma prawo do udzielenia mu właściwej pomocy medycznej, psychologicznej i psychiatrycznej, a także do korzystania z opieki specjalistów, dostępu do środków farmakologicznych oraz zapewnienia prawidłowej opieki lekarzy i nikt nie powinien pozbawiać się prawa do opieki medycznej. Nie należy bagatelizować wytycznych związanych z podjętym konwencjonalnym leczeniem medycznym. Objawów chorobowych, złego samopoczucia psychicznego, jakichkolwiek problemów zdrowotnych, urazów i innych dolegliwości organizmu nie należy lekceważyć i należy zgłosić się do szpitala lub lekarza prowadzącego w celu uzyskania prawidłowej pomocy medycznej. Wszelkie zmiany dawkowania i przyjmowania leków farmakologicznych oraz przebiegu leczenia medycznego powinny następować pod opieką lekarza i powinny przebiegać zgodnie z wytycznymi lekarza prowadzącego. W celu oceny zdrowia i dostosowania metod leczniczych należy konsultować z lekarzem i specjalistą medycyny tradycyjnej. Korzystający z usługi Quantec nie jest pacjentem. Klient korzysta z usługi Quantec, by dokonać w sobie i w życiu zmian, w tym celu wykorzystując urządzenie Quantec i nie jest przez Usługodawcę traktowany, jako osoba zwracająca się o udzielenie świadczeń zdrowotnych. Udzielenia świadczeń zdrowotnych dokonuje bowiem podmiot leczniczy tj.: placówki publiczne i niepubliczne, osoby wykonujące zawód medyczny, grupowe praktyki lekarskie lub grupowe praktyki pielęgniarek i położnych, którzy zawarli z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie.

Instrumentalna Biokomunikacja Quantec ® Interfejs mózg-maszyna

to wysoce inteligentny system do łączności ze świadomością żywych organizmów i całych biosystemów, komunikowania nam o ich stanie i naprawianiu ich, co odbywa się przy wsparciu oprogramowania komputerowego.

.

QUANTEC ® KWANTOWA DIAGNOSTYKA BEZ OGRANICZEŃ


ZAPYTAJ O SWOJĄ SYTUACJĘ