Gdy świadomość zostanie połączona z szumem, Quantec rozłożony wszystkie pasma częstotliwości zwiększając się w jednym obszarze…

Biały szum, dioda i logika działania Quantec ®


Sercem urządzenia Quantec® jest dioda wytwarzająca biały szum, który służy jako interfejs do dowolnej formy świadomości!

Urządzenie wykorzystuje diodę białego szumu i oprogramowanie do diagnozowania stanu obiektów oraz bazę danych zawierającą ponad 110 tysięcy zasobów terapeutycznych do spersonalizowanego leczenia. Może on harmonizować ludzi, związki, zwierzęta domowe, biznes, sprzedaż nieruchomości, uprawy żywności i wiele innych.


Biały szum

Biały szum ma kwantowe właściwości fizyczne. Dlatego w tym miejscu łatwe do zrozumienia wyjaśnienie logiki dostępu, z którą pracuje Quantec, możliwe jest tylko w formie analogii. W rzeczywistości podłączenie białego szumu do komputera jest tak skomplikowane, nawet dla ekspertów, że Quantec był do niedawna jedynym urządzeniem dostępnym na rynku na świecie, które posiadało tę technologię i dlatego ma obecnie największe doświadczenie w obcowaniu z diodami z białym szumem.

Oto analogia: Jeśli, na przykład, ma zostać określony idealny kolor, dzięki któremu pacjent może zostać pobudzony i zharmonizowany, do białego szumu podłączona zostanie baza danych utworzona na komputerze, która zawiera wszystkie kolory, które mają być przetestowane. Jeżeli testowanych ma być pięć kolorów, widmo szumów diody jest podzielone na pięć równych pasm częstotliwości; prążki te są następnie automatycznie numerowane przez oprogramowanie urządzenia i przypisywane do pięciu kolorów dostępnych w bazie danych.

Gdy tylko świadomość zostanie połączona z hałasem (szumem), hałas rozłożony wcześniej na wszystkie pasma częstotliwości (patrz ilustracja powyżej) zwiększa się w jednym obszarze bardziej niż we wszystkich innych (patrz ilustracja po prawej). Oprogramowanie Quantec musi teraz tylko określić, jaki kolor został przypisany do odpowiedniego pasma częstotliwości, a nieświadomość samodzielnie wybrać żądany kolor! Mówiąc obrazowo , biały szum to klawiatura , której nieświadomość może używać do komunikacji.


Podświadomość = Nadświadomość

Jeśli chodzi o to, czy świadomość na jawie, czy podświadomość jest najwyższym autorytetem, ludzie mają tendencję do nadawania świadomości na jawie wyższego priorytetu, ponieważ ulegają złudzeniu, że to ich świadomość na jawie determinuje ich życiową podróż.

W rzeczywistości bardziej przypomina górę lodową, której większość znajduje się pod wodą. Widoczny wierzchołek podąża tylko za prądami, na które narażona jest dolna część.

Ponieważ podświadomość jest świadomością nadrzędną, a nie – jak sama nazwa wskazuje – podświadomą, nazwa podświadomość jest myląca. Bardziej odpowiednia byłaby nadświadomość. Więc nazywamy to nieświadomością.


Dioda białego szumu – interfejs do świadomości

Diodę generującą biały szum można sobie wyobrazić jak lampy kwarcowe używane w przeszłości w telewizji lub radiu. Szum ma atrybut „biały”, ponieważ jest reprezentowany na czarnym ekranie przez migające białe kropki; wygląda to podobnie do tego, jak wygląda na ekranie telewizora po zakończeniu programu. Szum samej diody QUANTEC jest porównywalny do radia, które jest nastrojone pomiędzy dwiema stacjami nadawczymi i czasem dudni nisko, czasem gwiżdże wysoko, a potem znowu syczy na średnich częstotliwościach, zupełnie przypadkowo i bez rozpoznawalnego wzoru.

Ale w momencie, gdy ten hałas wchodzi w kontakt ze świadomością, zmienia się. Zmiany te mogą być następnie przetwarzane i interpretowane w komputerze. QUANTEC wykorzystuje tę możliwość interakcji ze świadomością, wykorzystując biały szum ze swoich baz danych (np. afirmacje, akupunktura, programy sabotażowe, kolory itp.) do określenia prawidłowych wpisów .

Dioda jako interfejs między świadomością a maszyną jest badana od ponad trzydziestu lat – z wyraźnymi wynikami. Niezliczone serie testów na ludziach i zwierzętach wykazały , że diody z białym szumem mogą służyć jako interfejs między różnymi formami świadomości a komputerami. Francuz René Peoc’h był nawet w stanie udowodnić poprzez swoje eksperymenty w laboratorium snu , że działa to również całkowicie bez budzenia świadomości. W ramach projektu globalnej świadomości, nawet zbiorowa świadomość wszystkich ludzi na naszej planecie jest obecnie rejestrowana.


Moc świadomości

Anomalie to zdarzenia, które występują w praktyce – ale które zgodnie z naukową teorią nie powinny istnieć. W USA utworzono specjalne laboratorium do badania takich anomalii –Princeton Engineering Anomalies Research Laboratory ( w skrócie PEAR).

Po tym, jak Princeton zdołał udowodnić, że można za pomocą myśli zboczyć z padających pocisków z ich trajektorii…, zajęli się badaniem białego szumu. Po udowodnieniu potęgi myśli nad materią, celem było ustalenie, czy iw jakim stopniu ludzie będą mieli dostęp do komputerów za pomocą białego szumu jako interfejsu. Aby przetestować tę hipotezę, uczniowie zostali umieszczeni przed komputerem, który kontrolowany przez biały szum nieustannie podejmował decyzje plus lub minus. Wnioski z wieloletniego badania: Jeśli ludzie myślą „plus”, podczas gdy komputer sterowany białym szumem diody musi wybierać między „plusem” a „minusem”, proporcja decyzji „plus” wzrasta statystycznie istotnie. Patrz grafika:

W tym teście operand osiągnął odchylenie dziesięciu procent dla „+” i pięć procent dla „-”


Świadomość a materia – potęga myśli

Punktem wyjścia do badań nad białym szumem było badanie, które dowiodło, że ludzka świadomość może wpływać na materię poprzez myśli. Laboratorium PEAR pokazało, że siedząc na sofie uczniowie mogą swoimi myślami wpływać na spadanie piłek na galtonowską deskę, tak aby spadały bardziej w prawo lub w lewo, w zależności od ich intencji.

W publikacji tego opracowania (Margins of Reality) stwierdzono również, że odległość uczniów od tablicy Galtona nie miała wpływu na wynik. Niektóre testy zostały przeprowadzone w taki sposób, że uczniowie podczas testów nie byli nawet na tym samym kontynencie – wynik był zawsze taki sam!


Nieświadoma kontrola

Podczas snu świadomość na jawie jest wyłączona i gdy ktoś zasnął, można odczytać z EEG (faza REM). Więc Peoc’h podłączył badanego do EEG w laboratorium snu, odczekał, aż będzie mógł odczytać, że badany zasnął, a następnie wszedł do pokoju, aby włączyć robota, który podczas poruszania się wydawał głośny, nieprzyjemny dźwięk. Robot następnie wyłączył się po dwudziestu minutach.Francuski badacz René Peoc’h chciał się dowiedzieć, czy roboty sterowane białym szumem mogą być również poruszane zgodnie z życzeniem osób nieprzytomnych, czyli wyłącznie przez podświadomość.

Oceniano serie testów, w których badani nie obudzili się. W rezultacie śpiący nieświadomie odwrócili od siebie przeszkadzającego robota. Robot, który pozostawił czysto losowy wzór swoich ścieżek bez osoby badanej w łóżku, został najwyraźniej wepchnięty jak najdalej w najdalszy kąt z osobą badaną w łóżku.

.

Wielki sukces, jaki Quantec odniósł teraz w instrumentalnej biokomunikacji, przyciągnął również konkurentów. Ponieważ tylko kilku urządzeniom innym niż Quantec na świecie udało się opanować technologię diody z białym szumem, większość innych producentów korzysta z tak zwanych deterministycznych generatorów pseudolosowych, takich jak te wbudowane w każdy komputer bez dodatkowych opłat .

W ciągu kilku lat na Uniwersytecie Princeton przeprowadzono dwa badania, aby dowiedzieć się, czy takie generatory liczb pseudolosowych mogą dawać takie same wyniki jak biały szum. Wyniki obu badań nie pozostawiają wątpliwości: to nie działa bez diody!

Badanie 1 (rok 1997, czas trwania 12 lat)

Tutaj ostatnie badanie podsumowuje, że deterministyczne generatory liczb pseudolosowych nie nadają się do interakcji ze świadomością.

Studium 2 (rok 2000)

Tutaj również w środkowym akapicie (po 10 -4 ) stwierdza się, że pokazane w badaniach możliwości interakcji między świadomością a maszyną można osiągnąć tylko z rzeczywistymi źródłami hałasu (niedeterministycznymi) i pod żadnych okoliczności z generatorami pseudolosowymi!

Szum biały to rodzaj szumu akustycznego o całkowicie płaskim widmie. Nazwa wyprowadzona przez analogię do widma optycznego fali elektromagnetycznej: światło białe to de facto szum elektromagnetyczny mieszaniny wszystkich możliwych barw o całkowicie płaskim widmie w zakresie widzialnym.

Intensywność szumu białego teoretycznie jest statycznie równomierna w całym paśmie – od zera do nieskończoności, lecz w praktyce przyjmuje się do rozważań tylko pewne zakresy częstotliwości (w akustyce jest to zazwyczaj pasmo słyszalne, od kilkunastu Hz do dwudziestu kiloherców, jednak przy analizowaniu innych zjawisk pasmo to jest stosowne do zakresu ich zmienności). Równomierność ta sprowadza się do tego, że na każdy herc szerokości pasma przypada taka sama moc analizowanego szumu, zatem taką samą moc ma on w zakresie od 15 do 16 Hz, co w zakresie 15 000 do 15 001 Hz.

Ludzkie ucho, odbierające bodźce w skali proporcjonalnej (logarytmicznej, a nie liniowej), odbiera taki szum jako dosyć wysoki, ponieważ największa liczba odbieranych bodźców skupiona jest w najwyższej słyszalnej oktawie, tzn. w paśmie 10–20 kHz skupione jest tysiąc razy więcej mocy akustycznej niż w oktawie 10–20 Hz.

Przykładowa realizacja procesu o charakterze szumu białego - Źródło Wikipedia

Dioda białego szumu

Fakt, że biały szum był używany głównie jako generator zdarzeń losowych ( REG ) przez długi czas uniemożliwiał określanie go jako interfejsu między umysłem, a maszyną.

Najszersze badania nad diodą i białym szumem przeprowadzono na prestiżowym Uniwersytecie Princeton. Amerykańska Agencja Wywiadowcza CIA doszła do wniosku, że biały szum może być bardzo dobrze wykorzystany jako interfejs między umysłem, a maszyną – dając im możliwość uzyskania informacji, których nie można było uzyskany w jakikolwiek inny sposób.

CIA_biały_szum_1jpgCIA_biały_szum3

W latach siedemdziesiątych Francuz René Peoc’h zrobił pracę doktorską na bardzo nietypowy temat.

Jako pierwszy udowodnił w licznych eksperymentach, że robotem wyposażonym w diodę z białym szumem może sterować podświadomość ludzi lub zwierząt. Eksperyment zobacz klikając w link do filmu

Doświadczenie Younga polega na wystrzeleniu wiązki fotonów (światła) w kierunku specjalnej płytki pokrytej emulsją fotograficzną. Początkowo fotony na swojej drodze napotykają przeszkodę z jedną szczeliną. Efektem przejścia przez nią jest równomiernie rozłożony obraz cząstek na płytce.

Kiedy jednak na drodze fotonów pojawia się przeszkoda z dwoma szczelinami, foton zmienia się w fale, by jednocześnie przejść przez obie szczeliny, czego efektem jest pozostanie na płytce nakładających się na siebie wzorów.

Efekt eksperymentu ulega zmianie w momencie, kiedy obserwator zaczyna obserwować fotony. Wtedy zaczynają się zachowywać poprawnie i przechodzić przez jedną ze szczelin. 

Interpretując wyniki eksperymentu należy dopuścić istnienie ukrytej zmiennej – w tym wypadku określonej jako ludzka świadomość (John von Neumann). Eksperyment ukazuje, że nasza świadomość doprowadza do załamania fali kwantowej!

Ma to kardynalne znaczenie, gdyż wszystko we Wszechświecie, każdy obiekt ożywiony i nieożywiony, zbudowany jest z tych samych cząstek elementarnych. Tworzy jedną całość.  Więc akt pomiaru (koncentracji) może spowodować załamanie fali kwantowej i wpłynąć na nasz organizm.

„Fale możliwości są transcendentnymi potencjałami, które przejawiają się dzięki wolności wyboru. Decydujesz o sposobie przejawiania się świata poprzez swój sposób obserwacji. Twoja obserwacja lub pomiar tworzą załamanie się funkcji falowej”.
Dr Richard Bartlett

To właśnie dzięki świadomej intencji i obserwacji dokonujemy załamania fali kwantowej wpływając na przekształcanie rzeczywistości.

Efekt obserwatora ma kapitalne znaczenie dla nas wszystkich. Dowodzi bowiem, że to właśnie my tworzymy rzeczywistość indywidualną i zbiorową. Nie istnieje ona obiektywnie. Jest naszą kreacją.

Między innymi własnie dlatego tak ważny jest stan umysłu i jakość myśli. Doświadczenie Younga dowodzi, iż prawa fizyki kwantowej za synchroniczne z nami. Kreujemy rzeczywistość intencją, samym tylko aktem obserwacji

Zasada splątania kwantowego

Fizyczne splątanie kwantowe występuje, gdy dwie lub więcej cząstek, takich jak np. protony lub elektrony, są połączone w taki sposób, że zmiana stanu jednej cząstki automatycznie powoduje zmianę stanu drugiej. Dzieje się to nie tylko w tej samej nanosekundzie, ale także jest całkowicie niezależne od odległości. 

Jeśli elektron obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara wokół swojej osi, ma dodatni spin. Jeśli drugi elektron obraca się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara wokół własnej osi z taką samą prędkością, ma spin ujemny. Zerowy spin obu stanów oznacza, że ​​elektrony są splątane. Jeśli jeden elektron zmieni kierunek spinu, drugi zmieni kierunek spinu dokładnie w tym samym czasie, tak że nie będzie już zerowego spinu, a tym samym splątania cząstek.

Jeśli dwie cząsteczki są splątane, łączy je więź poprzez którą wzajemnie na siebie oddziałują niezależnie od odległości ich dzielącej, W splątaniu kwantowym zachodzi w nich jednoczesna zmiana, ponieważ te dwie cząstki są jednym.

Zatem taki układ materii pozostaje spójny nawet po rozdzieleniu się cząstek. Mogą być daleko od siebie, ale nadal tworzą całość. W ten sposób cały układ ma określony stan kwantowy, a mierząc stan jednego, możemy określić, jaki stan powinniśmy zobaczyć w drugim. 

W rzeczywistych sytuacjach układy (biosystemy) splątanych cząstek zawsze oddziałują z otoczeniem, co generuje hałas (szum), wykorzystany w technologii Quantec.

Zasada kwantowego oddziaływania na odległość i Quantec

Jak to możliwe, że działanie Quantec dociera pomimo jego odległości od obiektu? Opatentowana technologia urządzenia opiera się na zjawiskach kwantowych takich, jak splątanie kwantowe i kwantowa wymiana informacji pomiędzy fotonami bliźniaczymi.
Fotony bliźniacze pozostają ze sobą w kontakcie pomimo odległości, co wyjaśnia opisana powyżej zasada splątania kwantowego. Quantec pozwiązuje te bliźniaki. Jak?

Aparat fotograficzny zawsze w momencie przechwycenia obrazu, tworzy kopie fotonów obiektu, czyli uzyskuje splątany stan fotonów bliźniaczych. Fotony, które są rzeczywistym obrazem tworzącym obiekt, zostają uwiecznione na fotografii w postaci własnych kopii. Takim oto sposobem fotografia jest narzędziem, dającym możliwość kontaktu kwantowej technologi z rzeczywistym obiektem.  Fotony bliźniacze obiektu na zdjęciu, określają dokładne współrzędne rzeczywistego celu (obiektu), a tym samym umożliwiają interakcję urządzenia z obiektem – kontakt ze świadomością tego biosystemu, odczytywanie stanu kwantowego w jakim znajduje się oraz przekształcanie go. 

Dla technologii opartej na zasadach mechaniki kwantowej, odczytywanie informacji zakodowanych i przenoszonych w cząsteczkach kwantowych jest natychmiastowe. Dzieje się tak, gdyż mechanice kwantowej nie istnieje czas i odległość, więc wszystko wydarza natychmiast i ma to związek z prędkością światła, którym są fotony.

Najnowsze testy potwierdzają, że fizyczne produkty oparte na innowacji i nauce kwantowej, działają na odległość. Tutaj sami ludzie nie mają potrzeby bezpośredniego kontaktu z Quantec, aby odbywał się proces skanowania i leczenia.

QUANTEC® INSTRUMENTALNA BIOKOMUNIKACJA


ZAPROGRAMOWANA BY DZIAŁAĆ DLA DOBRA