CZYM JEST BIOKOMUNIKACJA KWANTOWA


CZYM JEST INSTRUMENTALNA BIOKOMUNIKACJA QUANTEC ®

.

Biokomunikacja

Organizmy żywe mają zdolność komunikowania się między sobą poza obszarami, które są odczuwalne lub mierzalne. Naukowo proces ten nazwany jest biokomunikacją.
SYSTEM TERAPII UZDRAWIAJĄCYCH QUANTEC
Komórki stanowiące część organizmu biologicznego są przyzwyczajone do słuchania rozkazów. Hormony i impulsy nerwowe stanowią część łańcucha poleceń przekazywanych fizyczno-energetycznie, a biofotony i świadomość etero-energetycznie. Świadomość, jako sygnał kontrolny dla procesów biologicznych, znana jest nam z programowania neurolingwistycznego (NLP), czy metody Simontona.

Zjawisko biokomunikacji rozgrywa się w dużej mierze poza obszarem dostępnym naszym pięciu zmysłom, który możemy uchwycić urządzeniami do pomiaru zjawisk fizycznych. Medycyna akademicka zbliża się ku temu zagadnieniu pod ogólnym pojęciem psychoneuroimmunologii.

Pięć zmysłów to odbiorcy, poprzez których otoczenie na nas oddziałuje. Sumę wszystkich oddziałujących rzeczy nazywamy rzeczywistością. Zatem tylko to, co może na nas oddziaływać, kształtuje osobiste wyobrażenie rzeczywistości.

Świat realny to pojęcie nadrzędne, obejmujące niezliczoną ilość rzeczywistości.  Dla przykładu pies żyje wraz z człowiekiem w tym samym realnym świecie, ale w zupełnie innej rzeczywistości. Podczas spaceru w parku mamy z nim tylko mały zbiór takich samych wrażeń. Pies czuje zupełnie inne zapachy i słyszy dużo więcej dźwięków, niż człowiek.

Pięć zmysłów człowieka jest tak ukształtowanych, że może uchwycić znikomo mały procent otaczającego świata. Ludzkie oko widzi zaledwie 1 % całego, elektromagnetycznego spektrum. Ten zatem, który osądza świat według tego, czego może dotknąć, powąchać, posmakować, usłyszeć lub zobaczyć, musi nieuchronnie błądzić.

Gdy dodamy do tego wszystkie zjawiska niedostępne tym pięciu zmysłom, staje się oczywiste: jeśli ktoś mówi o czymś, mówi jedynie o swojej wierze w to, co może zobaczyć lub czego może dotknąć.

Biokomunikacja przekazuje informacje nie tylko poszczególnym komórkom, lecz także całym organizmom:

Komunikacja między człowiekiem, a zwierzęciem
Komunikacja między człowiekiem, a rośliną
Komunikacja między człowiekiem, a człowiekiem


Instrumentalna biokomunikacja Quantec ®

Instrumentalna biokomunikacja Quantec® dzięki połączeniu technologii i zjawisk mechaniki kwantowej dociera do świadomości całych biosystemów. Diody białego szumu – serce urządzenia – stanowią interfejs do interakcji umysł-maszyna-maszyna-umysł. Interfejsy pozwalają urządzeniu na taką interakcję z systemami biologicznymi dzięki splątaniu podwójnych biofotonów (cząsteczek elementarnychz greckiego βίος „życie”, φῶς „światło” emitowanych przez system biologiczny i będących nośnikiem oddziaływań elektromagnetycznych  i informacji zakodowanych).

Splątane ze sobą cząsteczki biofotonów tworzą spójne formy, czyli obiekty ożywione i nieożywione. W zależności od energetyki, organizmy emitują fale promieniowania elektromagnetycznego. Każdej takiej emisji biofotonów towarzyszą fotony bliźniacze
Instrumentalna biokomunikacja Quantec
Skoro biofotony, jako cząstki elementarne, tworzą organizm – to neurony są zdolne do wytwarzania światła, a cała komunikacja biologiczna odbywa się wielopoziomowo (świat mikro i makro) i w postrzeganiu kwantowym oparta jest na wymianie informacji zakodowanej w strumieniach fotonów. Informacja ta dotyczy zapisów o stanie systemów. Każda najmniejsza cząstka jest „mini dyskiem” zwierającym zaszyfrowaną pełną treść informacji o całym organizmie. Pozwala to w odpowiedni sposób rozkodować te informacje i odczytywać stan komórki, jak i całego biosystemu.
Instrumentalna biokomunikacja Quantec
Biofotony pokazując, że jesteśmy zbudowani ze światła – informują nas że, możemy więc dokonywać życiowych zmian działając z poziomu fotonowego. Ten kwantowy fenomen wykorzystano do stworzenia interfejsu w Quantec® i na takim właśnie poziomie odbywa się jego odziaływanie.
Instrumentalna biokomunikacja Quantec
Opisane powyżej działanie Quantec ® potwierdzono naukowo, między innymi podczas badań we Freiburgu. Wynikiem badań jest fakt, że cząsteczki mogą być równocześnie materią i falą, zatem materią i nie-materią. Gdy ochładza się materię do temperatury -273 st. C, to atomy rozpuszczają się do przeźroczystego kondensatu tzw. Bosego-Einsteina. Materia może zmienić się w światło (fotony) i odwrotnie.  Powiązanie to jest przyczyną oddziaływania na odległość.

Dwie cząstki tego systemu, które w przeszłości były złączone, mogą się w każdej chwili znów połączyć, choćby znajdowały się daleko od siebie. Dlatego też, odległość pomiędzy urządzeniem, a diagnozowanym obiektem nie ma znaczenia dla nawiązania połączenia.

Baza danych zawierająca ponad 100 000 haseł leczniczych, na przykład homeopatia, akupunktura, medycyna ortomolekularna, programowanie neurolingwistyczne i wiele innych, jest wykorzystywana przez Quantec® do skanowania i identyfikacji odczytanych informacji ze skanowanego obiektu.

Mając już wiedzę o splątaniu biofotonów, stwierdzamy że informacja o nich jest przenoszona bezustannie, z każdym pojawieniem się bliźniaków. To jak z powielaniem informacji przy przekazywaniu materiału genetycznego, czy komórek potomkowi. Tworzy się nośnik dla kolejnej świadomości, zawierający przy tym pierwotną informację o rodzicu. Kiedyś utworzy kolejną, indywidualną osobowość, jednak w początkowym etapie korzysta z informacji rodzica i formuje powieloną strukturę biologiczną. Dlatego też dzięki zakodowanej informacji ciało ludzkie ma 2 ręce, włosy, dwie nogi itp. Różnice w wyglądzie, czy płci mają z pewnością związek z mieszaniem się dwóch różnych systemów.

Aparat fotograficzny dokonuje rozczepienia fortonów, które pozostają ze sobą splątane – przechwytuje cząsteczki światła, których bliźniaki są rzeczywistym obiektem ze zdjęcia. W ten sposób uzyskujemy indywidualny protokół emisji świetlnej (zakodowanej informacji) o obiekcie.
Instrumentalna biokomunikacja Quantec
Jak wynika z prac badawczych i zaproponowanego przez Rogera Penrose’a i Stuarta Hameroffa modelu „Orch OR”,  świadomość tworzy i rozprzestrzenia się w postaci fotonów w sieci mikro kanalików tworzonych przez białka (tubuliny) w obrębie każdego z mózgowych neuronów. 

Fotony sprawiają, że komórki organizmów żywych i żywe organizmy komunikują się ze sobą na poziomach kwantowych, wywołując setki reakcji chemicznych w każdej komórce. DNA jest jednym ze źródeł emisji biofotonów mającym słabsze natężenie w porównaniu ze znanymi nam promieniowaniami, lecz misje te są wystarczające, aby koordynować zachowanie komórek, a ich spójność decyduje o stanie całego organizmu.

Inaczej mówiąc: choroba jest wyjściem poza zakres potrzebnej komórkom spójności światła (np. badane osoby ze stwardnieniem rozsianym pobierały zbyt dużo światła a osoby mające raka oddawały go zbyt dużo) – oznacza „oderwanie się” cząstek od rdzenia – Źródła ich pierwotnej emisji.

QUANTEC w mediach & POLECANE

Szum biały (ang. white noise) to rodzaj szumu akustycznego o całkowicie płaskim widmie; nazwa wyprowadzona przez analogię do widma optycznego fali elektromagnetycznej: światło białe to de facto szum elektromagnetyczny mieszaniny wszystkich możliwych barw o całkowicie płaskim widmie w zakresie widzialnym.

Intensywność szumu białego teoretycznie jest statycznie równomierna w całym paśmie – od zera do nieskończoności, lecz w praktyce przyjmuje się do rozważań tylko pewne zakresy częstotliwości (w akustyce jest to zazwyczaj pasmo słyszalne, od kilkunastu Hz do dwudziestu kiloherców, jednak przy analizowaniu innych zjawisk pasmo to jest stosowne do zakresu ich zmienności). Równomierność ta sprowadza się do tego, że na każdy herc szerokości pasma przypada taka sama moc analizowanego szumu, zatem taką samą moc ma on w zakresie od 15 do 16 Hz, co w zakresie 15 000 do 15 001 Hz.

Ludzkie ucho, odbierające bodźce w skali proporcjonalnej (logarytmicznej, a nie liniowej), odbiera taki szum jako dosyć wysoki, ponieważ największa liczba odbieranych bodźców skupiona jest w najwyższej słyszalnej oktawie, tzn. w paśmie 10–20 kHz skupione jest tysiąc razy więcej mocy akustycznej niż w oktawie 10–20 Hz.

Przykładowa realizacja procesu o charakterze szumu białego - Źródło Wikipedia

Dioda białego szumu

Fakt, że biały szum był używany głównie jako generator zdarzeń losowych ( REG ) przez długi czas uniemożliwiał określanie go jako interfejsu między umysłem, a maszyną.

Najszersze badania nad diodą i białym szumem przeprowadzono na prestiżowym Uniwersytecie Princeton. Amerykańska Agencja Wywiadowcza CIA doszła do wniosku, że biały szum może być bardzo dobrze wykorzystany jako interfejs między umysłem, a maszyną – dając im możliwość uzyskania informacji, których nie można było uzyskany w jakikolwiek inny sposób.

CIA_biały_szum_1jpgCIA_biały_szum3

W latach siedemdziesiątych Francuz René Peoc’h zrobił pracę doktorską na bardzo nietypowy temat.

Jako pierwszy udowodnił w licznych eksperymentach, że robotem wyposażonym w diodę z białym szumem może sterować podświadomość ludzi lub zwierząt. Eksperyment zobacz klikając w link do filmu


INTERFEJS ZE ŚWIADOMOŚCIĄ

Diodę, która wytwarza biały szum, można sobie wyobrazić jako lampę kwarcową, używaną wcześniej w telewizorach lub w odbiornikach radiowych. Szum otrzymał atrybut „biały”, ponieważ obraz uzyskany na czarnym ekranie przedstawia migające, białe kropki; wygląda to podobnie jak na ekranie telewizyjnym po zakończeniu programu. Sam szum diody Quantec ® jest porównywalny z odbiornikiem radiowym, ustawionym między dwiema stacjami nadawczymi, który raz głęboko dudni, raz wysoko gwiżdże, po czym znów szumi na średnich częstotliwościach – zupełnie przypadkowo i bez widocznego wzoru.

Jednakże w momencie, gdy szum ten nawiązuje kontakt ze świadomością, ulega on zmianie. Zmiany te mogą zostać przez komputer elektronicznie przetworzone i zinterpretowane. Quantec ® wykorzystuje tę możliwość interakcji ze świadomością i przy pomocy białego szumu znajduje odpowiednie wpisy w swoich bazach danych (np. afirmacje, akupunktura, esencje dr Bacha, homeopatia, koloroterapia).

Dioda, jako interfejs między świadomością a maszyną, jest od ponad 30 lat obiektem badań naukowych. Wyniki są jednoznaczne. Niezliczone serie testów na ludziach i na zwierzętach udowodniły, że diody z białym szumem mogą służyć jako interfejs między różnymi formami świadomości a komputerem. Francuz René Peoc’h dowiódł w swoich eksperymentach w laboratorium, że funkcjonuje to również w stanach innych niż stan normalnej świadomości czuwania. W ramach projektu dotyczącego świadomości globalnej  bada się obecnie nawet świadomość wszystkich ludzi na naszej planecie łącznie. 

LOGIKA DOSTĘPU DO DIODY

Biały szum ma właściwości cząsteczek kwantowych. Dlatego w tym miejscu logikę dostępu, w oparciu o którą pracuje QUANTEC®, można w zrozumiały sposób wyjaśnić laikowi tylko poprzez analogię. W rzeczywistości powiązanie białego szumu z komputerem jest również dla fachowców zagadnieniem tak skomplikowanym, że do niedawna QUANTEC® był jedynym, dostępnym na rynku urządzeniem, które wykorzystywało tę technologię. Dziś posiada zatem największe doświadczenie w zastosowaniu diod z białym szumem.

A teraz wspomniana analogia: kiedy ma się przykładowo ustalić idealny kolor,
który mógłby energetyzować i harmonizująco wpłynąć na obiekt ożywiony, istniejąca
w komputerze baza danych, zawierająca wszystkie kolory do sprawdzenia, zostaje powiązana z białym szumem. Gdy chce się przetestować pięć kolorów, spektrum szumu diody dzieli się na pięć równych pasm częstotliwości; pasma te zostają przez software QUANTEC® automatycznie ponumerowane i przyporządkowane pięciu kolorom, zawartym w bazie danych.

Gdy z białym szumem połączona zostanie świadomość, szum który przedtem był rozłożony na wszystkie pasma częstotliwości (p. grafika na górze) wzmacnia się w jednym pasmie bardziej niż we wszystkich pozostałych (p. grafika na dole). Software QUANTEC® musi teraz tylko znaleźć, jaki kolor odpowiada danemu pasmu częstotliwości i tak oto nieświadomość sama wyszukuje sobie potrzebny kolor! Mówiąc obrazowo biały szum to klawiatura, którą może posługiwać się nieświadomość, aby coś zakomunikować.

Doświadczenie Younga polega na wystrzeleniu wiązki fotonów (światła) w kierunku specjalnej płytki pokrytej emulsją fotograficzną. Początkowo fotony na swojej drodze napotykają przeszkodę z jedną szczeliną. Efektem przejścia przez nią jest równomiernie rozłożony obraz cząstek na płytce.

Kiedy jednak na drodze fotonów pojawia się przeszkoda z dwoma szczelinami, foton zmienia się w fale, by jednocześnie przejść przez obie szczeliny, czego efektem jest pozostanie na płytce nakładających się na siebie wzorów.

Efekt eksperymentu ulega zmianie w momencie, kiedy obserwator zaczyna obserwować fotony. Wtedy zaczynają się zachowywać poprawnie i przechodzić przez jedną ze szczelin. 

 

Interpretując wyniki eksperymentu należy dopuścić istnienie ukrytej zmiennej – w tym wypadku określonej jako ludzka świadomość (John von Neumann). Eksperyment ukazuje, że nasza świadomość doprowadza do załamania fali kwantowej!

Ma to kardynalne znaczenie, gdyż wszystko we Wszechświecie, każdy obiekt ożywiony i nieożywiony, zbudowany jest z tych samych cząstek elementarnych. Tworzy jedną całość.  Więc akt pomiaru (koncentracji) może spowodować załamanie fali kwantowej i wpłynąć na nasz organizm.

„Fale możliwości są transcendentnymi potencjałami, które przejawiają się dzięki wolności wyboru. Decydujesz o sposobie przejawiania się świata poprzez swój sposób obserwacji. Twoja obserwacja lub pomiar tworzą załamanie się funkcji falowej”.
Dr Richard Bartlett

To właśnie dzięki świadomej intencji i obserwacji dokonujemy załamania fali kwantowej wpływając na przekształcanie rzeczywistości.

Efekt obserwatora ma kapitalne znaczenie dla nas wszystkich. Dowodzi bowiem, że to właśnie my tworzymy rzeczywistość indywidualną i zbiorową. Nie istnieje ona obiektywnie. Jest naszą kreacją.

Między innymi własnie dlatego tak ważny jest stan umysłu i jakość myśli. Doświadczenie Younga dowodzi, iż prawa fizyki kwantowej za synchroniczne z nami. Kreujemy rzeczywistość intencją, samym tylko aktem obserwacji

 

Zasada splątania kwantowego

Fizyczne splątanie kwantowe występuje, gdy dwie lub więcej cząstek, takich jak np. protony lub elektrony, są połączone w taki sposób, że zmiana stanu jednej cząstki automatycznie powoduje zmianę stanu drugiej. Dzieje się to nie tylko w tej samej nanosekundzie, ale także jest całkowicie niezależne od odległości. 

Jeśli elektron obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara wokół swojej osi, ma dodatni spin. Jeśli drugi elektron obraca się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara wokół własnej osi z taką samą prędkością, ma spin ujemny. Zerowy spin obu stanów oznacza, że ​​elektrony są splątane. Jeśli jeden elektron zmieni kierunek spinu, drugi zmieni kierunek spinu dokładnie w tym samym czasie, tak że nie będzie już zerowego spinu, a tym samym splątania cząstek.

Jeśli dwie cząsteczki są splątane, łączy je więź poprzez którą wzajemnie na siebie oddziałują niezależnie od odległości ich dzielącej, W splątaniu kwantowym zachodzi w nich jednoczesna zmiana, ponieważ te dwie cząstki są jednym.

Zatem taki układ materii pozostaje spójny nawet po rozdzieleniu się cząstek. Mogą być daleko od siebie, ale nadal tworzą całość. W ten sposób cały układ ma określony stan kwantowy, a mierząc stan jednego, możemy określić, jaki stan powinniśmy zobaczyć w drugim. 

W rzeczywistych sytuacjach układy (biosystemy) splątanych cząstek zawsze oddziałują z otoczeniem, co generuje hałas (szum), wykorzystany w technologii Quantec.

Zasada kwantowego oddziaływania na odległość i Quantec

Jak to możliwe, że działanie Quantec dociera pomimo jego odległości od obiektu? Opatentowana technologia urządzenia opiera się na zjawiskach kwantowych takich, jak splątanie kwantowe i kwantowa wymiana informacji pomiędzy fotonami bliźniaczymi.
Fotony bliźniacze pozostają ze sobą w kontakcie pomimo odległości, co wyjaśnia opisana powyżej zasada splątania kwantowego. Quantec pozwiązuje te bliźniaki. Jak?

Aparat fotograficzny zawsze w momencie przechwycenia obrazu, tworzy kopie fotonów obiektu, czyli uzyskuje splątany stan fotonów bliźniaczych. Fotony, które są rzeczywistym obrazem tworzącym obiekt, zostają uwiecznione na fotografii w postaci własnych kopii. Takim oto sposobem fotografia jest narzędziem, dającym możliwość kontaktu kwantowej technologi z rzeczywistym obiektem.  Fotony bliźniacze obiektu na zdjęciu, określają dokładne współrzędne rzeczywistego celu (obiektu), a tym samym umożliwiają interakcję urządzenia z obiektem – kontakt ze świadomością tego biosystemu, odczytywanie stanu kwantowego w jakim znajduje się oraz przekształcanie go. 

Dla technologii opartej na zasadach mechaniki kwantowej, odczytywanie informacji zakodowanych i przenoszonych w cząsteczkach kwantowych jest natychmiastowe. Dzieje się tak, gdyż mechanice kwantowej nie istnieje czas i odległość, więc wszystko wydarza natychmiast i ma to związek z prędkością światła, którym są fotony.

Najnowsze testy potwierdzają, że fizyczne produkty oparte na innowacji i nauce kwantowej, działają na odległość. Tutaj sami ludzie nie mają potrzeby bezpośredniego kontaktu z Quantec, aby odbywał się proces skanowania i leczenia.

.

QUANTEC® INSTRUMENTALNA BIOKOMUNIKACJA


ZAPROGRAMOWANA BY DZIAŁAĆ DLA DOBRA