Peter von Buengner


Peter von Buengner

 

Niemiecki naukowiec, badacz i wynalazca

Szef Monachijskiego Centrum Terapii Naturalnych

Lekarz i specjalista medycyny niekonwencjonalnej


Peter von Buengner swoją naukową pracę dedykował badaniom nad zjawiskami fizyki kwantowej i ich oddziaływaniu na organizmy żywe. Ukierunkował swoje obserwacje na fenomenach kwantowych, tzw. białym szumie i kwantowej biokomunikacji. 

.

Przez wiele lat, jako praktyk medycyny niekonwencjonalnej, pracował z różnymi urządzeniami radionicznymi, dlatego też naturalną konsekwencją jego pracy była chęć zebrania wszystkich doświadczeń i całej nagromadzonej wiedzy w nowym, uwzględniającym najnowocześniejsze osiągnięcia naukowe i które umożliwiłoby efektywne uzdrawianie organizmów żywych.

.

Owocem tej metodyki, który przyniósł mu ogromny sukces m.in w  środowisku naukowym i medycznym na całym świecie, jest skonstruowana na prestiżowym Uniwersytecie w Princeton dioda białego szumu stanowiąca serce najnowocześniejszego i jedynego dotychczas skonstruowanego urządzenia, określane obecnie kwantowym wynalazkiem przyszłości:

.

QuantecPRO – Instrumentalna Biokomunikacja (interfejs komunikacji technologii ze świadomością żywych organizmów mózg-maszyna)

.

W niedługim czasie Quantec® otrzymał złoty medal na Targach Urządzeń Innowacyjnych na Krymie.


Peter von Buengner opracował również urządzenie do biorezonansu – QuantecSPA, obecnie poszerzając możliwości lecznicze kwantowej technologii o kolejny przełomowy wynalazek QuantecDNA.

.

Wynalazkami Buengnera zainteresowały się środowiska naukowe. Fenomenem białego szumu zajmowały się również m.in Princeton University, University of Education Freiburg, a także Central Intelligence Agency(amerykańska Centralna Agencja Wywiadowcza CIA)

Quantec GmbH

Quantec GmbH
Peter-Raphael von Buengner
Wilhelmshöhenstraße 16
DE-82319 Starnberg, Germany

Telefon: 0049 (0)8104 629088
E-mail: info@quantec.eu

AXXYXX

Urządzenie Qunatec® GmbH w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Japonii widnieje pod nazwą AXXYXX®

Physics and Dreamtime: Amazing Mutualities of Modern Physics and Natural  Cures : Buengner, Peter von: Amazon.de: Bücher

„Od dawna interesuję się (równolegle do pracy w gabinecie medycyny naturalnej)
przyczynami, które wyjaśniają lecznicze działanie naturalnych
zabiegów. Książka „Biofotony – światło naszych komórek”, napisana przez
Marco Bischofa, zachęciła mnie do zainteresowania się zjawiskami fizycznymi.

Poszukiwanie informacji literackich, które musiałem podjąć, aby zrozumieć zjawiska fizyczne,
będące zaprzeczeniem fizyki (co potwierdzi mój nauczyciel fizyki), było bardzo
interesujące i skonfrontowało mnie z wynikami wykraczającymi poza to, czego
naprawdę szukałem.

Mógłbym zweryfikować, że współczesna fizyka, ze swoją teorią kwantów i chaosu, od
dziesięcioleci próbuje nam coś powiedzieć: nic nie jest tym, czym
przypuszczamy, że jest ani czym mogłoby być. Prawie bezcenne dla reszty
nauki, fizycy odkryli, że materia ostatecznie składa się z niematerii i że
najmniejsze składniki materii wokół nas, jak również ich mechanizmy kontrolne,
znajdują się w obszarach zupełnie innych niż moglibyśmy przypuszczać, zgodnie z
naszym obrazem wszechświata. Fizycy uznali teraz, że ta niemateria
odpowiada temu, co Max Planck już zdefiniował, jako „ducha” materii. 

Współczesna Fizyka definiuje to w ten sam sposób, jak widzimy dalej. Oznacza to, że
najmniejsze składniki materii, które na pierwszy rzut oka wydają się nam tak
masywne, składają się z czegoś, co nie jest materią, ale może przejawiać się w
postaci materii, jaką znamy. A to z kolei oznacza, że ​​materia nie jest
ostateczną zasadą, której możemy przypisać ducha tu czy tam, w zależności od
jego wyglądu, ale że „duch” materii jest dokładnie tą materialną substancją,
którą postrzegamy w naszym otoczeniu.

Podczas gdy fizyka Newtona przedstawia nam świat tak, jak postrzegamy go zmysłami,
fizyka kwantowa uczy nas, że widzieliśmy ten świat przez dziurkę od klucza,
która uniemożliwiła nam dostrzeżenie najważniejszych pytań.

Dotyczy to tylko „cywilizowanego” świata zachodniego. Teraz wiemy, że „prymitywne”
ludy mają inną percepcję niż my i są wytrenowane, aby doświadczać sytuacji
pozazmysłowych, komunikować się telepatycznie i dokonywać uzdrawiania
szamańskiego, które możemy sklasyfikować jedynie w obszarze cudów i
„uzdrawiania duchowego”.

Wiara w stale rozwijającą się technologię, z jej materialistycznym postrzeganiem,
trzyma się modelu newtonowskiego i uniemożliwia (z powodzeniem) ekstrapolację
konsekwencji odkryć współczesnej fizyki (kwantowej) na inne
dziedziny. Choć wydaje się to bardzo banalne, wszyscy zajmujemy się tą
sprawą, niezależnie od miejsca zamieszkania czy prowadzenia
działalności. A wszystkie nauki są bezpośrednio lub pośrednio związane z
materią i jeśli zdamy sobie sprawę, że materia nie jest tym, o czym zawsze
myślimy, że jest, wpływa na nas wszystkich.

Fizyka kwantowa destabilizuje podstawy naszego istnienia i istnienia rzeczy wokół
nas. To nie przypadek, że najważniejsi fizycy naszego stulecia stali się
także metafizykami i filozofami: wobec nowej wiedzy ten krok był konieczny i
mam nadzieję, że tą książką uda mi się wyjaśnić dlaczego.

Rozważ, że materia składa się z niematerii i że za tą rzeczywistością znajdujemy
duchową zasadę. W związku z tym współczesna fizyka potwierdza, że
​​leczenie ludzi (których również składa się z materii) dokonuje się
(zwłaszcza) na poziomie duchowym i energetycznym. Dla zwolenników
uzdrawiania za pomocą naturalnych procedur przedstawia się bardzo pożądaną
możliwość prowadzenia sporów na poziomie naukowym.

Mówiąc o nauce i po zbadaniu kwestii teraźniejszości, pokolenie nigdy nie było w
stanie wykorzystać całej wiedzy naukowej poprzedniego pokolenia. Kolejne
pokolenia zawsze potrafiły zweryfikować błędy w wiedzy akademickiej poprzednich
pokoleń. A zwłaszcza w XX wieku zaszły wielkie zmiany, które nie tylko
obejmowały zmianę lub rozwój, ale często odwracały wszelką wiedzę i tworzyły
zupełnie nowe rzeczywistości. Jak więc możemy być pewni, że wiemy coś na
pewno? Dlaczego wielu uparcie trzyma się starych dogmatów?

Współczesna fizyka znalazła pytania, na które nie ma odpowiedzi. Obecnie dewizą, którą
należy się kierować, jest elastyczność i otwartość na nowe, ponieważ z naszą
wiedzą nie możemy zaglądać za mur.

Aby czytelnik tej książki mógł sam docenić sytuację, nie mogę uniknąć wyjaśnienia
kilku podstawowych pojęć fizyki. Ale nie obawiaj się, dzięki autorom
książek o fizyce, takim jak JF Charon, Ervin Laszlo i Michael Talbot, istnieje
literatura zrozumiała również dla laika, którą zebrałem w pierwszym rozdziale
tej książki. Ponadto, Tony Hey i Patrick Walters, obaj fizycy, udostępnili
nową wiedzę szerokiej publiczności poprzez swoją książkę „The Quantum
Universe”. 

We wstępie napisali:

Pomimo ryzyka bycia obiektem krytyki ze strony niektórych naszych kolegów
akademickich, ośmielamy się próbować wyjaśnić fizykę kwantową bez uciekania się
do matematyki lub równań”. I zrobili, podobnie jak pozostali
autorzy. Albert Einstein wiedział również, że nie jest to niemożliwe:
„Większość podstawowych idei nauki jest dość prosta i można je wyjaśnić każdemu
w zrozumiałym języku.

Nauka i doceniany postęp technologiczny doprowadziły nas do momentu, zwłaszcza w
zakresie ochrony środowiska, który w niedalekiej przyszłości zmusi nas do
zasiadania do stołu w poszukiwaniu nowych rozwiązań (właściwie nadszedł czas,
ale czy potrzebna będzie katastrofa, abyśmy zrozumieli tę potrzebę
rozwoju). Musimy rozpocząć współpracę, a podstawowym warunkiem jest, aby
obie strony akceptowały siebie nawzajem, jako ważnych rozmówców i dodatkowo
mówiły tym samym językiem. Mam nadzieję, że ta książka zachęca do dialogu
i że ogólne opisy zjawisk fizycznych stworzą dla niego warunki pracy.

Każda z wymienionych w tej pracy książek jest częścią ścieżki, którą chciałem pokazać
czytelnikowi. Streszczenia i różne cytaty dostarczają informacji i
umożliwiają czytelnikowi zrozumienie niezbędne do zrozumienia opisanych tu
relacji, ale celem jest również zwiększenie intelektualnej ciekawości czytelników. Mam
nadzieję, że książka ta wzbudzi zainteresowanie również książkami cytowanych
autorów”.

Peter von Buengner

Zobacz publikację o Quantec®w czasopiśmie naukowym COGNITIONIS »»

Po więcej wiedzy dotyczącej osiągnięć naukowych w zakresie fizyki kwantowej, a także o sukcesach Quantec’a zapraszamy do odwiedzenia linku QUANTEC w mediach & POLECANE

 

QUANTEC® INSTRUMENTALNA BIOKOMUNIKACJA


ZAPROGRAMOWANA BY DZIAŁAĆ DLA DOBRA