ANALIZA QUANTEC ®


NA CZYM POLEGA I JAK PRZEBIEGA BADANIE KWANTOWE

.

ANALIZA QUANTEC

Aby dowiedzieć się o procesie wykonania analizy kwantowej przez Quantec® dobrze jest poznać zasady mechaniki kwantowej i jej wpływ na materię.
ANALIZA QUANTEC
Nauka kwantowa mówi, że wszystko widzialne fizycznym okiem na płaszczyźnie makro Wszechświata , ma swój początek w mikro Wszechświecie. Idąc tym tropem odnajdujemy poziom kwantowy, w którym dosłownie wszystko jest informacją modelującą materię poprzez tzw. pola morficzne.
ANALIZA QUANTEC
Zasada splątania kwantowego
ANALIZA QUANTE
Splątane ze sobą cząsteczki zwane biofotonami, tworzą spójne formy (obiekty ożywione), emitując fale promieniowania elektromagnetycznego. Każdej takiej emisji biofotonów towarzyszą fotony bliźniacze (stan splątany).
.
Fizyczne splątanie kwantowe występuje, gdy dwie lub więcej cząstek, takich jak np. protony lub elektrony, są połączone w taki sposób, że zmiana stanu jednej cząstki automatyczniepowoduje zmianę stanu drugiej. Dzieje się to nie tylko w tej samej nanosekundzie, ale także jest całkowicie niezależne od odległości. 
.
Jeśli elektron obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara wokół swojej osi, ma dodatni spin. Jeśli drugi elektron obraca się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara wokół własnej osi z taką samą prędkością, ma spin ujemny. Zerowy spin obu stanów oznacza, że ​​elektrony są splątane. Jeśli jeden elektron zmieni kierunek spinu, drugi zmieni kierunek spinu dokładnie w tym samym czasie, tak że nie będzie już zerowego spinu,a tym samym splątania cząstek.
.
Jeśli dwie cząsteczki są splątane, łączy je więź poprzez którą wzajemnie na siebie oddziałują niezależnie od odległości ich dzielącej, W splątaniu kwantowym zachodzi w nich jednoczesna zmiana, ponieważ te dwie cząstki są jednym.
.
Zatem taki układ materii pozostaje spójny nawet po rozdzieleniu się cząstek. Mogą być daleko od siebie, ale nadal tworzą całość. W ten sposób cały układ ma określony stan kwantowy, a mierząc stan jednego, możemy określić, jaki stan powinniśmy zobaczyć w drugim.
.
W rzeczywistych sytuacjach układy (biosystemy) splątanych cząstek zawsze oddziałują z otoczeniem, co generuje hałas (szum), wykorzystany w technologii Quantec.
.
Zasada kwantowego oddziaływania na odległość i Quantec
.
Jak to możliwe, że działanie Quantec dociera pomimo jego odległości od obiektu?
.
Opatentowana technologia urządzenia opiera się na zjawiskach kwantowych takich, jak splątanie kwantowe i kwantowa wymiana informacji pomiędzy fotonami bliźniaczymi.
Fotony bliźniacze pozostają ze sobą w kontakcie pomimo odległości, co wyjaśnia opisana powyżej zasada splątania kwantowego. Quantec pozwiązuje te bliźniaki. Jak?
.
Aparat fotograficzny zawsze w momencie przechwycenia obrazu, tworzy kopie fotonów obiektu, czyli uzyskuje splątany stan fotonów bliźniaczych. Fotony, które są rzeczywistym obrazem tworzącym obiekt, zostają uwiecznione na fotografii w postaci własnych kopii. Takim oto sposobem fotografia jest narzędziem, dającym możliwość kontaktu kwantowej technologi z rzeczywistym obiektem.  Fotony bliźniacze obiektu na zdjęciu, określają dokładne współrzędne rzeczywistego celu (obiektu), a tym samym umożliwiają interakcję urządzenia z obiektem – kontakt ze świadomością tego biosystemu, odczytywanie stanu kwantowego w jakim znajduje się oraz przekształcanie go. 
.
Dla technologii opartej na zasadach mechaniki kwantowej, odczytywanie informacji zakodowanych i przenoszonych w cząsteczkach kwantowych jest natychmiastowe. Dzieje się tak, gdyż mechanice kwantowej nie istnieje czas i odległość, więc wszystko wydarza natychmiast i ma to związek z prędkością światła, którym są fotony. 
ANALIZA QUANTEC
Najnowsze testy potwierdzają, że fizyczne produkty oparte na innowacji i nauce kwantowej, działają na odległość. Tutaj sami ludzie nie mają potrzeby bezpośredniego kontaktu z Quantec, aby odbywał się proces skanowania i leczenia. ANALIZA QUANTEC
ANALIZA QUANTEC ANALIZA QUANTEC ANALIZA QUANTEC

Gdy przybliżone są pojęcia mechaniki kwantowej powiązane z analizą Quantec®, jeszcze szerzej należy przyjrzeć się zjawisku białego szumu, diodzie Quantec® i logice jej działania 

WIĘCEJ O LOGICE DZIAŁANIA QUANTEC

.

QUANTEC® INSTRUMENTALNA BIOKOMUNIKACJA


ZAPROGRAMOWANA BY DZIAŁAĆ DLA DOBRA