QUANTEC PRO

Quantec GmbH

FAKTY I CIEKAWOSTKI

quantec-dna3D render of a medical background with DNA strands

PROJEKT BADAWCZY QUANTEC DNA

.

„My w QUANTEC od dawna już zajmujemy się bioniką – nauką, która bazując na obserwacji przyrody odkrywa i umożliwia nowe techniki. Najbardziej znanym przykładem zastosowania odkryć bioniki jest tzw. efekt lotosu, samooczyszczanie lotosu, które udało się z powodzeniem zastosować na wszystkich możliwych powierzchniach sztucznych (szkło, lakier, itp.).

Zastanawiamy się, czy można zasadniczo ulepszyć komunikację z systemami biologicznymi, gdyby w budowie urządzeń technicznych imitować ich struktury biologiczne. Instrumentalna biokomunikacja to główna dziedzina naszej działalności i staramy się ją dalej innowacyjnie rozwijać i rozbudowywać.

Uwaga wstępna: jak na razie są to tylko próby, ale DNA ma parę cech, które możnaby bez dużego zachodu zastosować w technice. Na przykład kąt skrętu między każdą kolejną parą DNA do następnej wynosi 36 stopni. Mimo tego, że spirala DNA jest wielokrotnie skręcona i wydaje sią wręcz zmięta, przyroda cały czas zadaje sobie trud utrzymania kąta 36 stopni.

Dlatego zastanawiamy się i chcemy wypróbować, jaki efekt dałoby zbudowanie anteny zawierającej pary wytwarzających biały szum diod ułożonych dokładnie pod tym kątem?

DNA ma jeszcze wiele innych cech, które postaramy się w naszej pracy uwzględnić. Badania trwają i będziemy tutaj o nich informować.

Laboratorium QUANTEC to największy na świecie ośrodek badania białego szumu jako interfejsu (interface) łączącego ze świadomością!”

Laboratorium QUANTEC to największy na świecie ośrodek badania białego szumu jako interfejsu (interface) łączącego ze świadomością (przechwytywania informacji ze świadomości mózg-maszyna)

Z białym szumem można jednak skanować nie tylko świadomość pojedynczych osób. W trakcie jednego z projektów na serwerze Uniwerstytetu w Princeton z sukcesem przeskanowano świadomość całej ludzkości! Obejrzyj ten film, aby zobaczyć wyniki skanowania zbiorowej świadomości całej ludzkości:

https://www.axxyxx.com/home/white-noise


*więcej informacji

 

Quantec w zdrowiu i biznesie:

Wiesława Bakaj – terapeuta urządzeniem Quantec. Diagnosta i nauczyciel metody Dwupunktu czyli Matrycy Energetycznej.

Peter von Buenger – QUANTEC TV

JAK DZIAŁA QUANTEC®

Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju
CORDIS

Główne źródło informacji o wynikach projektów finansowanych przez Komisję Europejską w ramach unijnych programów ramowych w zakresie badań naukowych i innowacji

 

Naukowcy unijni osiągnęli nowy stan w fizyce kwantowej

„Naukowcy z Austrii, których prace finansowane są ze środków unijnych, badający fizykę ultrazimnych atomów wygenerowali egzotyczny stan, w którym atomy układają się w szeregu w jednowymiarową strukturę, tworząc stabilną „fazę wielu ciał” z nowymi stanami kwantowo-mechanicznymi…”

Naukowcy rozciągają skale kwantowe

„Hiszpańsko-niemiecki zespół naukowców zamierza wykorzystać mechanikę kwantową (badanie małych, nieożywionych obiektów takich jak pojedyncze atomy) do identyfikacji właściwości kwantowych większych i bardziej złożonych obiektów, zbudowanych z dziesiątek milionów atomów, w tym w…”

Niemieckie badania zbliżają nas o krok do informatyki kwantowej

„Finansowany ze środków unijnych zespół naukowców z Instytutu Optyki Kwantowej im. Maxa Plancka w Niemczech poczynił znaczące postępy na drodze w kierunku wielkoskalowej informatyki kwantowej i symulacji systemów skondensowanej materii dzięki nowym odkryciom dotyczącym manipulo…”

Naukowcy otwierają nowe horyzonty w zdalnym splątaniu kwantowym

„Europejscy naukowcy otworzyli nowe horyzonty w dziedzinie splątania kwantowo-mechanicznego zdalnych układów kwantowych. Zespołowi z Instytutu Optyki Kwantowej im. Maxa Plancka w Niemczech udało się wykazać, w jaki sposób dwa zdalne, atomowe układy kwantowe mogą zostać przygo…”

Naukowcy przybliżają mechanikę kwantową do życia codziennego

„Międzynarodowy zespół fizyków przedstawił w czasopiśmie Nature Communications dowód na to, że duże molekuły organiczne mają charakter fali kwantowej. Odkrycia mogą stanowić krok naprzód w kierunku redukcji interferencji kwantowej na skalę większą niż udawało się to osiągnąć do…”

Komputery kwantowe o krok bliższe rzeczywistości

„…nowy algorytm kwantowy, który pokazuje, w jaki sposób można by wykorzystać komputer kwantowy do symulowania złożonego systemu cząstek wchodzących ze sobą w interakcje, budzi nadzieje, że niektóre…”.

*teksty źródłowe znajduje się na stronie https://cordis.europa.eu/

MECHANIKA KWANTOWA

NAUKA – WIEDZA – ODKRYCIA

Film na podstawie referatu „Quantum Biology: an Introduction” A talk at the Royal Institution, London by Philip Ball (Nature) i referatach Jim’a Al-Khalili (University of Surrey)

Telepatię badano pod kątem fizyki kwantowej. W tym dziale nauki poruszamy się w obszarze kubitów, czyli podstawowej jednostki informacji, które to z sukcesem udało się już nawet teleportować. Jak twierdzi nauka konwencjonalna, myślenie jest procesem biochemicznym, a telepatia polega na braku żadnego dodatkowego bodźca. Inaczej wygląda sprawa z perspektywy fizyki kwantowej. Jeśli przyjmiemy materialną jednostkę informacji jako kubit, możliwe jest zatem przesyłanie informacji między dwoma kubitami, co wykorzystuje się w teleportacji kwantowej (splątanie kwantowe). W niedalekiej przyszłości będziemy ją wykorzystywać do natychmiastowego przesyłania informacji. To samo może zachodzić w przypadku telepatii.

Dwóch uczonych Andrea Stocco i Rajesh Rao stworzyło na Uniwersytecie Waszyngtona w USA interfejs, umożliwiający przesyłanie takich bodźców między dwoma mózgami przez internet! Pierwszy usiadł w fotelu z kaskiem na głowie w jednym miejscu, drugi usiadł w innnym. Obaj byli przy tym podłączeni do sieci i komputerów. Rao założył na głowę kask z elektrodami rejestrującymi fale mózgowe, a Stocco przyjął urządzenie do przedczaszkowej stymulacji magnetycznej.

Rao włączył grę sterując ją myślam. Stocco znajdujący się w odległym pomieszczeniu, manualnie wykonywał tę czynność:

.

Więcej o doświadczeniach teleportacji 

Czesław Radzewicz polski fizyk, dr hab. nauk fizycznych, profesor zwyczajny Instytutu Fizyki Doświadczalnej im. Stefana Pieńkowskiego Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Dr Łukasz Lamża jest filozofem przyrody, tłumaczem i popularyzatorem nauki. Pracuje w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ, dziennikarz „Tygodnika Powszechnego”. Wspólnie z Marcinem Łobejko autor książki „Co się dzieje w świecie kwantów?”

W Centrum Nauki Kopernik odbył się wykład otwarty znakomitego fizyka i matematyka, prof. Antona Zeilingera, pt. „Kwantowej teleportacji, splątania i pytania Einsteina – Czym jest światło?”

Marek Demiański jest profesorem na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuje się astrofizyką relatywistyczną i kosmologią. W latach 1992-1995 był dyrektorem Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN. Pełni ważne funkcje w międzynarodowych programach badawczych – m.in. był współkierownikiem dwóch europejskich konsorcjów przygotowujących misję satelity Planck. Prof. Demiański współpracuje z wieloma zagranicznymi ośrodkami naukowymi, m.in. Instytutem Badań Przestrzeni Kosmicznej Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie, Instytutem Nielsa Bohra w Kopenhadze i Uniwersytetem Frederico II w Neapolu. Był profesorem wizytującym w California Institute of Technology, na Uniwersytecie Stanu Teksas w Austin, od wielu lat współpracuje z Williams College w Massachusetts w USA.

Piotr Petelenz – Chemik teoretyk, badacz, nauczyciel akademicki. Autor 140 prac, w tym artykułów w czasopismach polskich i zagr., współautor podręcznika „Elementy chemii teoretycznej” (III wyd. popraw. i uzupełnione) Nagrody Ministra Edukacji Narodowej I i II st. za działalność badawczą, Medal KEN.


Paweł Kurzyński – polski fizyk, doktor habilitowany nauk fizycznych związany z Wydziałem Fizyki UAM w Poznaniu


Andrzej Dragan – polski fizyk teoretyk i artysta: fotograf, kompozytor oraz twórca filmowy, a także popularyzator nauki. Doktor habilitowany fizyki, profesor na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (FUW) i profesor wizytujący na Narodowym Uniwersytecie Singapuru (NUS). Zdobywca wielu nagród krajowych i międzynarodowych. Jako fizyk zajmował się m.in. informacją kwantową w wersji relatywistycznej, habilitując się właśnie na ten temat. Jako fotograf stworzył własny styl portretu.


Andrzej Dragan – polski fizyk teoretyk i artysta: fotograf, kompozytor oraz twórca filmowy, a także popularyzator nauki. Doktor habilitowany fizyki, profesor na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (FUW) i profesor wizytujący na Narodowym Uniwersytecie Singapuru (NUS). Zdobywca wielu nagród krajowych i międzynarodowych. Jako fizyk zajmował się m.in. informacją kwantową w wersji relatywistycznej, habilitując się właśnie na ten temat. Jako fotograf stworzył własny styl portretu.

Andrzej Dragan – polski fizyk teoretyk i artysta: fotograf, kompozytor oraz twórca filmowy, a także popularyzator nauki. Doktor habilitowany fizyki, profesor na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (FUW) i profesor wizytujący na Narodowym Uniwersytecie Singapuru (NUS). Zdobywca wielu nagród krajowych i międzynarodowych. Jako fizyk zajmował się m.in. informacją kwantową w wersji relatywistycznej, habilitując się właśnie na ten temat. Jako fotograf stworzył własny styl portretu.

10 lipca 2013 r. powołana została Poznańska Fundacja Matematyczna. Założycielami i fundatorami są prof. Wojciech Gajda, prof. Jerzy Kaczorowski i prof. Krzysztof Pawałowski. Zgodnie ze statutem cele Fundacji stanowią m.in.: wspieranie zainteresowań i popieranie talentów osób, w szczególności dzieci i młodzieży, w dziedzinie nauk matematycznych, pomoc osobom utalentowanym w zakresie matematyki, wspieranie podnoszenia poziomu edukacji matematycznej w szkołach wszystkich szczebli, propagowanie i szerzenie edukacji matematycznej w formach alternatywnych do szczebli edukacji szkolnej, popularyzacja matematyki i kultury matematycznej.

Marek Szopa – profesor fizyki, pracownik Katedry Badań Operacyjnych[1] Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Prezes Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu, członek Zarządu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

Marek Szopa – profesor fizyki, pracownik Katedry Badań Operacyjnych[1] Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Prezes Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu, członek Zarządu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

Dr Mariusz Semczuk jest adiunktem na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.


Polski fizyk teoretyk i popularyzator nauki, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany nauk fizycznych. Zajmował się teorią cząstek elementarnych w tym teorią strun oraz kosmologią.

Polski fizyk teoretyk i popularyzator nauki, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany nauk fizycznych. Zajmował się teorią cząstek elementarnych w tym teorią strun oraz kosmologią


Na Wydziale Fizyki UW prof. Andrzej Kajetan Wróblewski wygłosił wykład: „Einstein dla laików – 100 lat Ogólnej Teorii Względności”

Michał Eckstein – Fizyk i matematyk, pracuje na Uniwersytecie Gdańskim. Jego zainteresowania badawcze sięgają od abstrakcyjnej algebry i geometrii nieprzemiennej po fizykę kwantową i Ogólną Teorię Względności. Członek Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych i bliski współpracownik ks. prof. Michała Hellera.

Michał Eckstein – Fizyk i matematyk, pracuje na Uniwersytecie Gdańskim. Jego zainteresowania badawcze sięgają od abstrakcyjnej algebry i geometrii nieprzemiennej po fizykę kwantową i Ogólną Teorię Względności. Członek Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych i bliski współpracownik ks. prof. Michała Hellera.


Marek Żukowski – profesor zwyczajny fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Gdańskim, specjalista od zagadnień związanych z podstawami mechaniki kwantowej. Jego zainteresowania naukowe dotyczą między innymi twierdzenia Bella i interferometrii kwantowej.

Wprowadzenie do tematyki technologii kwantowych przeznaczone dla uczniów ostatnich klas szkoły średniej

Polski fizyk teoretyk, prof. dr. hab. Karol Życzkowski z Instytutu Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Profesor, fizyk kwantowy, pionier paradygmatu nauki zwanej „nauką w obrębie świadomości”. Autor wielu popularnych książek na temat fizyki kwantowej i świadomości.


Świadczy porady związane z biznesem, zarządzaniem, negocjacjami, komunikacją i skutecznością w życiu codziennym.


Marek Kaczmarzyk – biolog, neurodydaktyk i memetyk, nauczyciel i wykładowca, autor artykułów i książek z zakresu biologicznych i memetycznych kontekstów kształcenia. Od roku 2000 kierownik Pracowni Dydaktyki Biologii (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski)


Marek Kaczmarzyk – biolog, neurodydaktyk i memetyk, nauczyciel i wykładowca, autor artykułów i książek z zakresu biologicznych i memetycznych kontekstów kształcenia. Od roku 2000 kierownik Pracowni Dydaktyki Biologii (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski)

Marek Kaczmarzyk – biolog, neurodydaktyk i memetyk, nauczyciel i wykładowca, autor artykułów i książek z zakresu biologicznych i memetycznych kontekstów kształcenia. Od roku 2000 kierownik Pracowni Dydaktyki Biologii (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski)


Piotr Bucki jest między innymi wykładowcą, nauczycielem, dziennikarzem i ekspertem komunikacji. Prowadzi zajęcia na Wyższej Szkole Bankowości, Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych i na Uniwersytecie Gdańskim.

Polskie Towarzystwo Astronomiczne oraz Telewizja Polska Partner medialny: Urania – Postępy Astronomii

Dofinansowanie produkcji: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Z wykształcenia astronom, z pasji miłośnik gwiazd i planet, a z zawodu popularyzator kosmosu. 

CENTRUM POPULARYZACJI KOSMOSU „PLANETARIUM – TORUŃ”

LITERATURA

NAUKA – WIEDZA – ODKRYCIA


Wydana została literatura opisująca zasady fizyki kwantowej oraz działanie i osiągnięcia QUANTEC ®

Materiał można zamówić→

.

.


Sonia Fernández-Vidal ma doktorat z optyki i informacji kwantowej na autonomiczny uniwersytet w Barcelonie oraz akademik numeryczny w Królewskiej Europejskiej Akademii Lekarzy. W 2003 roku projektza w projekcie Wielkiego Zderza Hadronów L. Akceleratora- CERN . W 2005 roku współpracował z wydziałem teoretycznym w Laboratorium Narodowym Los Alamos nad projektem kwantowej dekoherencji i informacji. Brała udział w projektach badawczych nad mechaniką kwantową z użyciem atomów w Instytucie Nauk Fotonicznych ICFO .

Copy and paste to create more