SESJE KWANTOWE

CERTYFIKOWANE METODY & NOWATORSKIE TECHNIKI


CZYM SĄ METODY KWANTOWE?

Jednym z założeń metod kwantowych jest to, że człowiek jest biologicznym systemem funkcjonującym jednocześnie w świecie makro i mikro. Toteż na poziomie kwantowym i stanowi spójny biosystem ze światem zewnętrznym mikro i makro. Teoria mechaniki kwantowej zakłada, że każdy biosystem zbudowany jest z cząsteczek elementarnych tzw. fotonów (cząstek światła). Biosystem tworzy indywidualnie ustrój ludzki, czy istoty zwierzęcej i roślinnej, a ich połączenie tworzy kolejny biosystem, by następnie tworzyć biosystem zwany Wszechświatem.

Techniki kwantowe wykorzystują zasady zjawisk kwantowych i sam ich poziom, rolę ludzkich myśli i fal mózgowych oraz emocji i generowanych częstotliwości, które wpływają kształtowanie otaczającej rzeczywistości. Umożliwiają szybkie przetransformowanie niekorzystnych dla nas przekonań i skuteczną zmianę wzorców mentalnych, emocjonalnych i fizycznych.


NA CZYM POLEGA SESJA „NIEKONTAKTOWA”?

1. Za pomocą poniższego formularza zgłasza się jedną intencję

2. Sesja odbywa się zdalnie i nie jest potrzebny bezpośredni kontakt z terapeutą

3. Nie musisz nic robić w związku z sesją – jest wykonywana bez twojego aktywnego udział

4. W wiadomości e-mail podany zostanie Tobie dzień wykonania sesji / w wiadomości sms otrzymasz godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia.


NA CZYM POLEGA SESJA „KONTAKTOWA”?

1. Za pomocą poniższego formularza zgłasza się jedną intencję

2. Sesja działa na odległość, wymaga jednak kontaktu z terapeutą po sesji – omówienie

3. Nie musisz nic robić w związku z sesją, jednak do sesji gospodarujesz dla siebie spokojną przestrzeń i czas na około 90 minut. Sesja wykonywana jest bez twojego aktywnego udziału, lecz jesteś jej świadomym uczestnikiem – odbywasz podróż medytacyjną w głąb podświadomości, masz kontakt z nad-świadomością, twój umysł rejestruje i przetwarza obrazy a ciało pozostaje w spoczynku (w zależności od własnego potencjału doświadczysz sesji).

4. W wiadomości e-mail podany zostanie Tobie dzień, godzina rozpoczęcia, instrukcja do przygotowania

Superpozycja Kwantowa ™

niekontaktowa metoda polegająca na wykorzystaniu potencjału mechaniki kwantowej


Ta nowatorska technika potrafi przynieść efekty już po 20 minutach od wykonania sesji

Zastosowanie:

 • Ból, przeziębienie, osłabienie i nagłe dolegliwości ciała
 • Złe samopoczucie mentalne i emocjonalne
 • Brak energii, motywacji i utrata równowagi wewnętrznej
 • Zmiana okoliczności zaistniałych w relacjach, w pracy
 • Inne sytuacje, w których nie wiemy lub wątpimy w własne możliwości dokonania zmian

Superpozycja ™ to technika, w której nie wypowiada się intencji i nie nadaje konkretnego kierunku dla zmiany. Metoda na poziomie kwantowym odnajduje punkt zwrotny dla poprawy sytuacji.


*czas trwania do 30 minut | *niekontaktowa sesja na odległość | bez czynnego uczestniczenia w sesji

Transformacja Pure Sensibles ™

kontaktowa metoda polegająca na wykorzystaniu potencjału mechaniki kwantowej


Medytacyjno-transformująca podróż w przestrzenie umysłu i podświadomości

Zastosowanie:

 • Podnoszenie częstotliwości generowanej energetyki
 • Uświadamianie sobie blokujących wzorców i schematów
 • Odczytywanie informacji zapisanych w umyśle podświadomym i pochodzących z nadświadomości
 • Praca z każdym aspektem, w którym chce dokonać się zmian

Transformacja Pure Sensibles ™ to praca na wielu poziomach energetycznych o najwyższym i najczystszym potencjale częstotliwości kwantowej. 

Metoda, w której wypowiada się intencję i nadaje konkretny kierunek dla zmiany – na poziomie kwantowym odnajduje punkt zwrotny dla poprawy sytuacji. Ma działanie wielowymiarowe, pozwala wprowadzać umysł w stan spoczynku i obserwacji – podróży, której uczestnik doświadcza plany własnej egzystencji, zgodnie z obszarem wyznaczonym w intencji. 

Serie sesji transformujących zmieniają potencjał energo-informacyjny człowieka i przestrzenni, odblokowują zarówno potencjał umysłu, jak emocji i realizacji siebie na planie rzeczywistości fizycznej.  Pomagają ugruntować się w sobie i zharmonizować ze światem zewnętrznym dla świadomego doświadczania twórczej przestrzeni szczęścia i powodzenia.


*czas trwania do 60 minut | *kontaktowa sesja na odległość

Synchronizacja Kwantowa wg dr Franka Kinslowa

niekontaktowa metoda polegająca na wykorzystaniu potencjału mechaniki kwantowej


*czas trwania do 45 minut | *niekontaktowa sesja na odległość

Połączenie ze źródłem. Ulecz innych, ulecz siebie

The Reconnection (rekoneksja) wg dr Erica Pearl’a

niekontaktowa metoda polegająca na wykorzystaniu potencjału mechaniki kwantowej


*czas trwania do 45 minut | *niekontaktowa sesja na odległość

 

Matryca Energetyczna wg dr Richarda Bartletta

niekontaktowa metoda polegająca na wykorzystaniu potencjału mechaniki kwantowej


*czas trwania do 45 minut | *niekontaktowo sesja na odległość

Technika ThetaHealing®


system technik wykorzystujący potencjał fal mózgowych theta i mechaniki kwantowej

Theta Healing® wykorzystuje naturalną moc swoich fal mózgowych. Będąc w stanie Theta docieramy do podświadomości, gdzie są przechowywane przekonania i uczucia. Korzystając z metody możliwe jest rozpoznanie blokujących i starych wzorców, by zmienić ograniczające przekonania czy uczucia i zastąpić je nowymi, konstruktywnymi.


*czas trwania do 90 minut | *kontaktowo sesja na odległość

Test mięśniowy w metodzie Theta Healing®


komunikacja z podświadomością

.Test mięśniowy to technika używana do komunikowania się z naszą podświadomością i uzyskiwania odpowiedzi na temat zapisanych w niej interpretacji świata zewnętrznego, przekonań, wzorców, czy wierzeń o sobie, innych i rzeczywistości. Testując podświadomość udziela odpowiedzi adekwatnie do postawionego jej pytania. Czyli co uznaje za oczywistość – prawdę (dostępność w polu morficznym zapisów w kontekście poszukiwanego wzorca) lub co interpretuje, jako nieprawdę (brak w polu morficznym zapisów w kontekście poszukiwanego wzorca).

Metoda jest pomocna w odszukiwaniu informacji, które stanowią klucz do rozwiązania problemów, gdyż wiedza i poglądy umysłu świadomego nie są spójne z informacjami przechowywanymi w naszej podświadomości. Ta zaś, jako umysł podświadomy wpływa na nasze reakcje, zachowania, potencjał twórczy i wszystko, co dotyczy komunikacji ze światem zewnętrznym i realizowania siebie w życiu.

Wzorce do podświadomości są dostarczane przykładowo w wyniku kontaktu ze światem zewnętrznym. Można powiedzieć, że każde doświadczenia, a zwłaszcza silne za pomocą wielu procesów (także biokomunikacji wewnętrznej) są automatycznie przechwytywane na dysk twardy, czyli do podświadomości. Poprzez doświadczenia i obserwacje umysł świadomy i ciało emocjonalne kodują, przetwarzają i zapisują w umyśle podświadomym nasze postrzeganie świata i też kształtują podświadomość do poruszania się w rzeczywistości fizycznej. Podświadomość nie jest ograniczona czasem ani przestrzenią. Dla niej wszystko wydarza się bezustannie do czasu, aż nie zmienimy zapisów w niej zakodowanych. 

Test ciała oparty jest na odkryciach naukowych w dziedzinie kinezjologii mówiących, że siła mięśni ciała człowieka wzrasta wraz z odpowiedzią POTWIERDZAJĄCĄ i słabnie, gdy odpowiedź jest PRZECZĄCA. Podczas stosowania techniki ciało poprzez pole elektromagnetyczne, nawiązuje fizyczną komunikację z umysłem podświadomym.  Ciało reaguje w odpowiedni sposób na konkretne pytanie poprzez wzmocnienie lub osłabienie mięśni. Stawiając pytania w formie zdań twierdzących sprawdzamy, co dla naszej podświadomości jest prawdą, co nie. 

WYKONANIE TESTU


Stań twarzą w kierunku północnym (zgodnie z polem elektromagnetycznym Ziemi). Wykonaj ruch ręki dół – góra. Zamknij oczy, ramiona swobodnie wzdłuż ciała. Wypowiedz TAK i poczekaj na ruch ciała. Powinno przechylić się. Jak podąży ciało – tak brzmi jego odpowiedź ZATWIERDZAJĄCA. Wypowiedz NIE i poczekaj, aż ciało wskaże odpowiedź PRZECZĄCĄ. Podczas odpowiedzi TAK może pochylić się w przód, NIE w tył, w bok może oznaczać niewłaściwie zadane pytanie. TAK i NIE będą zatem różniły się kierunkiem pochylania ciała. 

Przykład : Józefina zadaje pytanie – Mam na imię Józefina. Ponieważ podświadomość ma wczytany taki program – odpowiedź mięśniowa z ciała będzie oznaczała „Tak”. Gdyby Józefina zadała pytanie – Mam na imię Ilona – odpowiedź odpowiedź mięśniowa będzie osłabiona i ciało zakomunikuje odpowiedzą „Nie”. 

STAN THETA I FALE MÓZGOWE THETA

CZYM JEST STAN THETA

Istnieje pięć fal mózgowych o głównych częstotliwościach: Beta, Alfa, Theta, Delta i Gamma. Fale mózgowe są w ciągłym ruchu. Mózg wytwarza fale na wszystkich częstotliwościach. Będąc w stanie Theta docieramy do umysłu podświadomego, gdzie są przechowywane ograniczające przekonania i uczucia. Korzystając z metody Theta jesteśmy w stanie świadomie zmienić ograniczające przekonania i wzorce, by świadomie zastąpić je konstruktywnymi.

Naukowcy odkryli, że niektóre częstotliwości fal mózgowych (zwłaszcza Alpha i Theta) mogą m.in:

1. Złagodzić stres i promować trwałą i znaczną redukcję u osób podatnych na stany lękowe,
2. Ułatwić fizyczny relaks i wzmocnić jasność umysłu,
3. Zwiększyć zdolności werbalne, a także wydajności IQ,
4. Zsynchronizować dwie półkule mózgu i wprowadzać w stan medytacji,
5. Przywołać obrazy mentalne i spontaniczne myślenie wyobrażeniowe i twórcze,
6. Zmniejszyć ból, uspokajać i wyciszać, stymulować uwalnianie endorfin.

Uwaga: Sesje kwantowe nie zastępują leczenia medycznego, terapii psychologicznych ani psychiatrycznych.


 

 

 

Doświadczenie Younga polega na wystrzeleniu wiązki fotonów (światła) w kierunku specjalnej płytki pokrytej emulsją fotograficzną. Początkowo fotony na swojej drodze napotykają przeszkodę z jedną szczeliną. Efektem przejścia przez nią jest równomiernie rozłożony obraz cząstek na płytce:

Źródło obrazu » WikipediaŹródło obrazu » Wikipedia

Kiedy jednak na drodze fotonów pojawia się przeszkoda z dwoma szczelinami, foton zmienia się w fale, by jednocześnie przejść przez obie szczeliny, czego efektem jest pozostanie na płytce nakładających się na siebie wzorów.

Efekt eksperymentu ulega zmianie w momencie, kiedy obserwator zaczyna obserwować fotony. Wtedy zaczynają się zachowywać poprawnie i przechodzić przez jedną ze szczelin. 

Interpretując wyniki eksperymentu należy dopuścić istnienie ukrytej zmiennej – w tym wypadku określonej, jako ludzka świadomość (John von Neumann). Eksperyment ukazuje, że nasza świadomość doprowadza do załamania fali kwantowej. Ma to kardynalne znaczenie, gdyż wszystko we Wszechświecie, każdy obiekt ożywiony i nieożywiony, zbudowany jest z tych samych cząstek elementarnych. Tworzy jedną całość.  Więc akt pomiaru (koncentracji) może spowodować załamanie fali kwantowej i wpłynąć na nasz organizm.

Fale możliwości są transcendentnymi potencjałami, które przejawiają się dzięki wolności wyboru.

Decydujesz o sposobie przejawiania się świata poprzez swój sposób obserwacji. 

Twoja obserwacja lub pomiar tworzą załamanie się funkcji falowej”.

Fizyka cudów Dr Richard Bartlett


Eksperyment ujawnia dowody skuteczności działania metod kwantowego uzdrawiania, na przykład Matrycy Energetycznej, Synchronizacji Kwantowej, ThetaHealing, czy Dwupunktu. To właśnie dzięki nim dokonujemy załamania fali kwantowej i możemy zmieniać naszą rzeczywistość.

Efekt obserwatora ma kapitalne znaczenie dla nas wszystkich. Dowodzi bowiem, że to właśnie my tworzymy rzeczywistość. Nie istnieje ona obiektywnie. Jest naszą kreacją.

Między innymi własnie, dlatego tak ważny jest stan naszego umysłu i jakość naszych myśli. Doświadczenie Younga dowodzi, iż prawa fizyki kwantowej są synchroniczne z nami. Kreujemy rzeczywistość intencją, samym tylko aktem obserwacji, gdyż tam gdzie podąża nasza uwaga, tam my i cała nasza rzeczywistość.

„Umysł składa się z dwóch części.

Umysł podświadomy jest pierwotnym mózgiem ,

I może procesować 40 mln bitów danych ze środowiska w każdej sekundzie.

Umysł ma wielką moc i jest bardzo szybki,

ale jest całkowicie nawykowy. Nie jest twórczy!

Może jedynie odtwarzać to, czego się nauczy.

W procesie ewolucji przednia część mózgu, kora przedczołowa, daje początek świadomości.

To ta mała część mózgu, która jest świadomością. 

Jaźń lub świadomość jest dodatkową funkcjonalnością…

To umysł świadomy jest twórczy i może tworzyć wolną wolę.

Umysł świadomy może kontrolować wszystko w Twoim ciele!

Dr. Bruce Lipton


Dr Joe Dyspenza – wykładowca, badacz procesów neurofizjologicznych, wykładowca i autor książek o psychologii oraz neuropsychologii. Studiował biochemię na Uniwersytecie Rutgersa. Zdobył tytuł licencjata w Evergreen State College w dziedzinie nauk ścisłych, ze szczególnym uwzględnieniem neurobiologii, a także stopień doktora chiropraktyki. Po obronie dyplomu kontynuował edukację w zakresie neurologii, chemii i funkcji mózgu, biologii komórki, pamięci oraz starzenia się.

Dr Bruce H. Lipton – biolog komórkowy i wykładowca. Uzyskał licencjat z biologii na CW Post Campus na Long Island University i doktorat z biologii rozwojowej na University of Virginia w 1971. Wykładał anatomię na University of Wisconsin School of Medicine , przed dołączeniem do St. George’s University School of Medicine jako profesor anatomii. Lipton powiedział, że gdzieś w latach 80. odrzucił ateizm i zaczął wierzyć, że sposób funkcjonowania komórek świadczy o istnieniu Boga . Pracował w Szkole Medycznej Uniwersytetu Wisconsin, a potem prowadził przełomowe badania nad komórkami macierzystymi na Uniwersytecie Stanforda. W 2009 roku dostał w Japonii prestiżową Goi Peace Award za swój wkład w harmonię świata.

Gregg Braden – z obserwacji i badań twierdzi, że zmiana pola magnetycznego Ziemi wpływa na ludzkie DNA. Twierdzi także, że ludzkie emocje wpływają na DNA i że zbiorowo kierowana intencja (modlitwa) może uzyskiwać efekty fizyczne. W 2009 roku jego książka Fractal Time znalazła się na liście bestsellerów The New York Times . Boska Matryca – to jedna z pierwszych książek, w tematyce fizyki kwantowej, duchowości, emocji, uzdrawiania na odległość.

Metoda 68 sekund – opis
Metoda 68 sekund – praktyka

 

SESJA METODAMI I TECHNIKAMI KWANTOWYMI


TWOJE ZGŁOSZENIE

PO OTRZYMANIU ZGŁOSZENIA UMÓWIMY TERMIN SESJI

  👉 Fotografia


  👉 Oznacz wybraną usługę alternatywnej metody terapii: :

  200 PLN - SESJA ŁĄCZONA METODAMI: Superpozycja Kwantowa™ / Synchronizacja Kwantowa / Matryca Energetyczna *niekontaktowa sesja

  lub

  200 PLN - Transformacja Pure Sensibles™ *kontaktowa sesja

  lub

  130 PLN - SZYBKIE WSPARCIE W NAGŁEJ POTRZEBIE - Superpozycja Kwantowa™ *niekontaktowa sesja130 PLN - Synchronizacja Kwantowa wg dr Franka Kinslowa *niekontaktowa sesja130 PLN - Matryca Energetyczna wg dr Richarda Bartletta *niekontaktowa sesja

  👉

  Do korzystania z wybranych usług niezbędne jest zatwierdzenie Regulaminu "Sesje Kwantowe" i Polityki Prywatności.

  👉 Ja wysyłający zgłoszenie zatwierdzam, że:  Słownik
  Usługodawca – Firma SOLWELO, NIP: 9542339366, REGON: 160358660
  Usługobiorca (Klient) – osoba wysyłająca Formularz Zgłoszeniowy/korzystająca z Usługi Sesji Kwantowe
  Usługa – Sesja Kwantowa  (Alternatywna Metoda Terapii)

  1. Świadczenie Usługi Sesji Kwantowej odbywa się zawsze na odległość, nie wymaga kontaktu telefonicznego z wykonującym sesję chyba że dotyczy sesji tzw. „kontaktowej”
  2. Usługa Sesji Kwantowej to wykorzystanie technik i metod oddziaływania kwantowego.
  3. Sesje Kwantowe opierają się na zjawiskach fizyki kwantowej. Zjawiska fizyki kwantowej są ogólnie przyjęte przez naukę głównego nurtu (przykład: Inżynieria kwantowa/Mechanika kwantowa) i programy badawcze środowisk naukowych (przykład: Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju CORDIS)
  4. Wykonywanie Usługi Sesji Kwantowej nie wymaga specjalizacji. Wykonujący może jednak ukończyć certyfikowane kursy i inne szkolenia z zakresu oferowanej usługi.
  5. Usługa Sesji Kwantowej nie stanowi pomocy psychologicznej i psychiatrycznej, czy pomocy w rozumieniu medycyny konwencjonalnej, nie zastępuje konwencjonalnego leczenia medycznego i tradycyjnych metod terapeutycznych.
  6. Usługodawca nie jest specjalistą w dziedzinie psychologii, psychiatrii i medycyny konwencjonalnej, nie udziela konsultacji medycznej, psychologicznej i psychiatrycznej, nie zmienia dawkowania leków medycznych zażywanych przez Klienta, nie stosuje żadnych działań/metod wpływających na jakiekolwiek decyzje Klienta w związku z jego leczeniem, czy podjętymi terapiami i nie bierze odpowiedzialności za wszelkie poczynania Klienta.
  7. Czas oczekiwania na efekt nie może zostać określony z góry. Efekty działania kwantowego (np. poprawa samopoczucia, napływ sił witalnych) są możliwe w czasie wykonywania, czy już po 20 minutach od wykonania sesji. Osiągnięcie efektów może rozłożyć się w bardzo krótkim lub dłuższym okresie lub wymagać wykonania serii sesji kwantowych. Efekty po zastosowaniu metod kwantowych zależą od indywidualnej sytuacji i stanu Klienta, podlegają prawom samoczynnego oddziaływania zjawisk kwantowych.
  8. Informacje o działaniu kwantowym można uzyskać w źródłach naukowych np. w Internecie lub książkach, także od twórców takich technik.

  II

  1. Za Usługę umożliwiona jest płatność przelewem bankowym lub systemem płatności PayPal.
  2. Wpłaty należy dokonać po umówieniu terminu sesji, maksymalnie w dniu wykonania Usługi. Jeśli przelew wykonywany jest w dniu zamówionej Usługi, w wiadomości na adres e-mail : quantec.terapie@gmail.com należy przesłać potwierdzenie płatności.
  3. Wpłaty na poczet Usługi dokonać należy zgodnie z cenami dostępnymi na stronie internetowej w formularzu zgłoszeniowym https://quantec-terapie.pl/sesje-kwantowe/, zgodnie ze sposobem płatności : https://quantec-terapie.pl/quantec-terapie/cennik/sposoby-platnosci/. Istnieje możliwość wymaganej dopłaty, czy nadawania rabatów do Usługi, co ustala się i zatwierdza z Klientem.
  4. Zwrot środków pieniężnych możliwy jest w przypadku nie wykonanej jeszcze Usługi i zostanie przekazany w terminie do 14 dni na konto bankowe, z którego została dokonana wpłata przez Klienta.
  5. Brak dokonania płatności na poczet skutkuje automatycznym anulowaniem zamówienia.
  6. Zarówno przed, jak i po dokonaniu wpłaty Usługodawca ma prawo nie wykonać Usługi bez uzasadnienia, jeśli uznaje, że nie zostały spełnione przez Klienta wymagania przedstawiane w niniejszym Regulaminie, tym samym Usługodawca nie wykonuje Usługi, nim Klient nie spełni wymagań niniejszego Regulaminu. 

  III

  1. Klient osobiście wysyła zgłoszenie, jest pełnoletni i nie podlega częściowemu ani całkowitemu ubezwłasnowolnieniu, w pełni korzysta ze swoich praw decydowania o sobie i swoim życiu, bez wpływu osób postronnych na wszystkie swoje poczynania i decyzje.
  2. Klient przed zatwierdzeniem Regulaminu zapoznał się z informacjami na temat działania sesji kwantowych, aby dobrowolnie, świadomie, w zgodzie ze sobą i samodzielnie podjąć decyzję o korzystaniu z Usług świadczonych przez Usługodawcę. Klient nie ma żadnych wątpliwości, co do podjętej decyzji o alternatywnej metodzie terapii (sesja kwantowa) i własnego poczucia bezpieczeństwa wobec działania technik i metod kwantowych.
  3. Wszelkie decyzje są wynikiem działań Klienta, za co jako osoba pełnoletnia, nie podlegająca częściowemu ani całkowitemu ubezwłasnowolnieniu ponosi pełną odpowiedzialność.
  4. Klient podaje informacje zgodne z prawdą (nie podaje fałszywych informacji) oraz nie podejmuje żadnych działań mających Usługodawcę wprowadzać w błąd i na Kliencie spoczywa pełna odpowiedzialność w przypadku podejmowania takich działań.
  5. Klient nie będzie w żaden sposób obarczać odpowiedzialnością Usługodawcy za swoje decyzje i podjęte działania w związku z powodem, dla którego z sesji kwantowej korzysta. 
  6. Zaakcentowanie/Zatwierdzenie przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności rozpoczyna się w momencie przesłania Formularza Zgłoszeniowego. 
  7. Usługodawca może dokonać zmian w niniejszym Regulaminie. Klient ma dostęp do Regulaminu poprzez stronę internetową : https://quantec-terapie.pl/sesje-kwantowe. 
  8. Klient w związku ze złożonym przez Formularz Zgłoszeniowy zamówieniem Usługi i korzystaniem z Usługi nie będzie rościć wobec Usługodawcy żadnych pretensji.
  9. Usługodawca zastrzega, że w przypadku naruszania przez Klienta niniejszego Regulaminu, Usługa nie zostanie zrealizowana.
  10. Klient nie będzie w żaden sposób nakłaniał do udzielania/wymagał od Usługodawcy udzielania:
  a) pomocy w podejmowaniu przez Klienta decyzji,
  b) doradztwa w zakresie leczenia farmakologicznego/medycznego, dokonywaniu wyboru metod leczenia/terapii,
  c) innego doradztwa mającego wpływać na jakiekolwiek decyzje i postępowanie Klienta.


  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  Usługodawca przetwarza informacje. Wśród tych informacji są dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Ogólne Rozporządzenie lub RODO), mają charakter danych osobowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych osobie, której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

  W związku z powyższym na podstawie art. 13 Ogólnego Rozporządzenia uprzejmie informujemy Państwa, że:
  Administratorem Państwa danych jest firma SOLWELO NIP: 9542339366 REGON: 160358660, telefon +48 66 333 01 88. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora. Zgodnie z art. 37 ust.1 lit. C rozporządzenia administrator nie jest zobowiązany do wyznaczenia Inspektora ochrony danych osobowych.

  Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody przekazanej nam za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie https://quantec-terapie.pl/quantec-terapie/formularz-zgloszenia-quantec. Państwa dane osobowe są przetwarzane od momentu przesłania przez Państwa własnych danych i załączników niezbędnych do wykonania analizy. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania przyczyn biznesowych, bądź do złożenia przez Państwa wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. W związku z tym mają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać kontaktując się z firmą SOLWELO NIP: 9542339366 REGON: 160358660 drogą elektroniczną pod adresem: quantec.terapie@gmail.com

  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  2. żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  3. żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  4. żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  5. żądania przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt firmą SOLWELO NIP: 9542339366 REGON: 160358660 drogą elektroniczną pod adresem: quantec.terapie@gmail.com
  Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
  1. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, aby wykonać usługę
  2. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie Pani/Pana wyraźnej zgody, którą może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie

  Profilowanie w celach marketingowych – firma SOLWELO NIP: 9542339366 REGON: 160358660 informuje, że nie dokonuje profilowania na podstawie Pani/Pana danych osobowych i nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom.

  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Dane osobowe podane w Formularzu Zgłoszeniowym będą przetwarzane jedynie w celu realizacji zgłoszenia, zgodnie z jego zakresem, według zasad zawartych w dokumencie Polityka Prywatności i będą usunięte natychmiast po zakończeniu wykonywania usługi