SESJE KWANTOWE

CERTYFIKOWANE METODY & NOWATORSKIE TECHNIKI


 

Superpozycja kwantowa ™

metoda polegająca na wykorzystaniu potencjału mechaniki kwantowej


Ta nowatorska technika potrafi przynieść efekty już po 20 minutach od wykonania sesji

Zastosowanie:

  • Ból, przeziębienie, osłabienie i nagłe dolegliwości ciała
  • Złe samopoczucie mentalne i emocjonalne
  • Brak energii, motywacji i utrata równowagi wewnętrznej
  • Zmiana okoliczności zaistniałych w relacjach, w pracy
  • Inne sytuacje, w których nie wiemy lub wątpimy w własne możliwości dokonania zmian

Superpozycja ™ to technika, w której nie wypowiada się intencji i nie nadaje konkretnego kierunku dla zmiany. Metoda na poziomie kwantowym odnajduje punkt zwrotny dla poprawy sytuacji.


Cena sesji 150 PLN | *czas trwania do 30 minut | *niekontaktowa sesja na odległość

Synchronizacja Kwantowa wg dr Franka Kinslowa

metoda polegająca na wykorzystaniu potencjału mechaniki kwantowej


Cena sesji 150 PLN | *czas trwania do 45 minut | *niekontaktowa sesja na odległość

Połączenie ze źródłem. Ulecz innych, ulecz siebie

The Reconnection (rekoneksja) wg dr Erica Pearl’a

metoda polegająca na wykorzystaniu potencjału mechaniki kwantowej


Cena sesji 150 PLN | *czas trwania do 45 minut | *niekontaktowa sesja na odległość

 

Matryca Energetyczna wg dr Richarda Bartletta

metoda polegająca na wykorzystaniu potencjału mechaniki kwantowej


Cena sesji 150 PLN | *czas trwania do 45 minut | *niekontaktowo sesja na odległość

Technika ThetaHealing®


system technik wykorzystujący potencjał fal mózgowych theta i mechaniki kwantowej


Cena sesji 300 PLN | *czas trwania do 60 minut | *nie kontaktowa sesja na odległość

Theta Healing®

jak działa metoda

.

Theta Healing® wykorzystuje naturalną moc swoich fal mózgowych. Będąc w stanie Theta docieramy do podświadomości, gdzie są przechowywane przekonania i uczucia. Korzystając z metody możliwe jest rozpoznanie blokujących i starych wzorców, by zmienić ograniczające przekonania czy uczucia i zastąpić je nowymi, konstruktywnymi. 

 

Test mięśniowy w metodzie Theta Healing®

komunikacja z podświadomością

.

Test mięśniowy to technika używana do komunikowania się z naszą podświadomością i uzyskiwania odpowiedzi na temat zapisanych w niej interpretacji świata zewnętrznego, przekonań, wzorców, czy wierzeń o sobie, innych i rzeczywistości. Testując podświadomość udziela odpowiedzi adekwatnie do postawionego jej pytania. Czyli co uznaje za oczywistość – prawdę (dostępność w polu morficznym zapisów w kontekście poszukiwanego wzorca) lub co interpretuje, jako nieprawdę (brak w polu morficznym zapisów w kontekście poszukiwanego wzorca).

.

Metoda jest pomocna w odszukiwaniu informacji, które stanowią klucz do rozwiązania problemów, gdyż wiedza i poglądy umysłu świadomego nie są spójne z informacjami przechowywanymi w naszej podświadomości. Ta zaś, jako umysł podświadomy wpływa na nasze reakcje, zachowania, potencjał twórczy i wszystko, co dotyczy komunikacji ze światem zewnętrznym i realizowania siebie w życiu.

.

Wzorce do podświadomości są dostarczane przykładowo w wyniku kontaktu ze światem zewnętrznym. Można powiedzieć, że każde doświadczenia, a zwłaszcza silne za pomocą wielu procesów (także biokomunikacji wewnętrznej) są automatycznie przechwytywane na dysk twardy, czyli do podświadomości. Poprzez doświadczenia i obserwacje umysł świadomy i ciało emocjonalne kodują, przetwarzają i zapisują w umyśle podświadomym nasze postrzeganie świata i też kształtują podświadomość do poruszania się w rzeczywistości fizycznej. Podświadomość nie jest ograniczona czasem ani przestrzenią. Dla niej wszystko wydarza się bezustannie do czasu, aż nie zmienimy zapisów w niej zakodowanych. 

.

Test ciała oparty jest na odkryciach naukowych w dziedzinie kinezjologii mówiących, że siła mięśni ciała człowieka wzrasta wraz z odpowiedzią POTWIERDZAJĄCĄ i słabnie, gdy odpowiedź jest PRZECZĄCA. Podczas stosowania techniki ciało poprzez pole elektromagnetyczne, nawiązuje fizyczną komunikację z umysłem podświadomym.  Ciało reaguje w odpowiedni sposób na konkretne pytanie poprzez wzmocnienie lub osłabienie mięśni. Stawiając pytania w formie zdań twierdzących sprawdzamy, co dla naszej podświadomości jest prawdą, co nie. 

.

Wykonanie testu

.

.

Stań twarzą w kierunku północnym (zgodnie z polem elektromagnetycznym Ziemi). Wykonaj ruch ręki dół – góra. Zamknij oczy, ramiona swobodnie wzdłuż ciała. Wypowiedz TAK i poczekaj na ruch ciała. Powinno przechylić się. Jak podąży ciało – tak brzmi jego odpowiedź ZATWIERDZAJĄCA. Wypowiedz NIE i poczekaj, aż ciało wskaże odpowiedź PRZECZĄCĄ. Podczas odpowiedzi TAK może pochylić się w przód, NIE w tył, w bok może oznaczać niewłaściwie zadane pytanie. TAK i NIE będą zatem różniły się kierunkiem pochylania ciała. 

.

Przykład : Józefina zadaje pytanie – Mam na imię Józefina. Ponieważ podświadomość ma wczytany taki program – odpowiedź mięśniowa z ciała będzie oznaczała „Tak”. Gdyby Józefina zadała pytanie – Mam na imię Ilona – odpowiedź odpowiedź mięśniowa będzie osłabiona i ciało zakomunikuje odpowiedzą „Nie”. 

.

STAN THETA I FALE MÓZGOWE THETA

CZYM JEST STAN THETA

Istnieje pięć fal mózgowych o głównych częstotliwościach: Beta, Alfa, Theta, Delta i Gamma. Fale mózgowe są w ciągłym ruchu. Mózg wytwarza fale na wszystkich częstotliwościach. Będąc w stanie Theta docieramy do umysłu podświadomego, gdzie są przechowywane ograniczające przekonania i uczucia. Korzystając z metody Theta jesteśmy w stanie świadomie zmienić ograniczające przekonania i wzorce, by świadomie zastąpić je konstruktywnymi.

 

Naukowcy odkryli, że niektóre częstotliwości fal mózgowych (zwłaszcza Alpha i Theta) mogą m.in:

1. Złagodzić stres i promować trwałą i znaczną redukcję u osób podatnych na stany lękowe,
2. Ułatwić fizyczny relaks i wzmocnić jasność umysłu,
3. Zwiększyć zdolności werbalne, a także wydajności IQ,
4. Zsynchronizować dwie półkule mózgu i wprowadzać w stan medytacji,
5. Przywołać obrazy mentalne i spontaniczne myślenie wyobrażeniowe i twórcze,
6. Zmniejszyć ból, uspokajać i wyciszać, stymulować uwalnianie endorfin.

 

Uwaga: Sesje kwantowe nie zastępują leczenia medycznego, terapii psychologicznych ani psychiatrycznych. 

.

A double-slit interference of the sunlight passing through two slits ~1 cm long and ~0.5 mm apart. At the top and the bottom of the image the interference on the edge of the slit produces noticeable variation of the brightness.

Źródło obrazu »» Wikopedia

.

Doświadczenie Younga polega na wystrzeleniu wiązki fotonów (światła) w kierunku specjalnej płytki pokrytej emulsją fotograficzną. Początkowo fotony na swojej drodze napotykają przeszkodę z jedną szczeliną. Efektem przejścia przez nią jest równomiernie rozłożony obraz cząstek na płytce.

.

Kiedy jednak na drodze fotonów pojawia się przeszkoda z dwoma szczelinami, foton zmienia się w fale, by jednocześnie przejść przez obie szczeliny, czego efektem jest pozostanie na płytce nakładających się na siebie wzorów.

.

Efekt eksperymentu ulega zmianie w momencie, kiedy obserwator zaczyna obserwować fotony. Wtedy zaczynają się zachowywać poprawnie i przechodzić przez jedną ze szczelin. 

.

Interpretując wyniki eksperymentu należy dopuścić istnienie ukrytej zmiennej – w tym wypadku określonej jako ludzka świadomość (John von Neumann). Eksperyment ukazuje, że nasza świadomość doprowadza do załamania fali kwantowej. Ma to kardynalne znaczenie, gdyż wszystko we Wszechświecie, każdy obiekt ożywiony i nieożywiony, zbudowany jest z tych samych cząstek elementarnych. Tworzy jedną całość.  Więc akt pomiaru (koncentracji) może spowodować załamanie fali kwantowej i wpłynąć na nasz organizm.

.

„Fale możliwości są transcendentnymi potencjałami, które przejawiają się dzięki wolności wyboru.

Decydujesz o sposobie przejawiania się świata poprzez swój sposób obserwacji.

Twoja obserwacja lub pomiar tworzą załamanie się funkcji falowej”.

Fizyka cudów Dr Richard Bartlett

.

Eksperyment ujawnia dowody skuteczności działania metod kwantowego uzdrawiania, na przykład Matrycy Energetycznej, Synchronizacji Kwantowej, ThetaHealing, czy Dwupunktu. To właśnie dzięki nim dokonujemy załamania fali kwantowej i możemy zmieniać naszą rzeczywistość.

.

Efekt obserwatora ma kapitalne znaczenie dla nas wszystkich. Dowodzi bowiem, że to właśnie my tworzymy rzeczywistość. Nie istnieje ona obiektywnie. Jest naszą kreacją.

.

Między innymi własnie dlatego tak ważny jest stan naszego umysłu i jakość naszych myśli. Doświadczenie Younga dowodzi, iż prawa fizyki kwantowej są synchroniczne z nami. Kreujemy rzeczywistość intencją, samym tylko aktem obserwacji, gdyż tam gdzie podąża nasza uwaga, tam my i cała nasza rzeczywistość.

„Umysł składa się z dwóch części.

Umysł podświadomy jest pierwotnym mózgiem ,

I może procesować 40 mln bitów danych ze środowiska w każdej sekundzie.

Umysł ma wielką moc i jest bardzo szybki,

ale jest całkowicie nawykowy. Nie jest twórczy!

Może jedynie odtwarzać to, czego się nauczy.

W procesie ewolucji przednia część mózgu, kora przedczołowa, daje początek świadomości.

To ta mała część mózgu, która jest świadomością. 

Jaźń lub świadomość jest dodatkową funkcjonalnością…

To umysł świadomy jest twórczy i może tworzyć wolną wolę.

Umysł świadomy może kontrolować wszystko w Twoim ciele!

Dr. Bruce Lipton

 

Dr Joe Dyspenza – wykładowcą, badacz procesów neurofizjologicznych, wykładowca i autor książek o psychologii oraz neuropsychologii. Studiował biochemię na Uniwersytecie Rutgersa. Zdobył tytuł licencjata w Evergreen State College w dziedzinie nauk ścisłych, ze szczególnym uwzględnieniem neurobiologii, a także stopień doktora chiropraktyki. Po obronie dyplomu kontynuował edukację w zakresie neurologii, chemii i funkcji mózgu, biologii komórki, pamięci oraz starzenia się.

Dr Bruce H. Lipton – biolog komórkowy i wykładowca. Uzyskał licencjat z biologii na CW Post Campus na Long Island University i doktorat z biologii rozwojowej na University of Virginia w 1971. Wykładał anatomię na University of Wisconsin School of Medicine , przed dołączeniem do St. George’s University School of Medicine jako profesor anatomii. Lipton powiedział, że gdzieś w latach 80. odrzucił ateizm i zaczął wierzyć, że sposób funkcjonowania komórek świadczy o istnieniu Boga . Pracował w Szkole Medycznej Uniwersytetu Wisconsin, a potem prowadził przełomowe badania nad komórkami macierzystymi na Uniwersytecie Stanforda. W 2009 roku dostał w Japonii prestiżową Goi Peace Award za swój wkład w harmonię świata.

Gregg Braden – zasłynął swoim twierdzeniem, że polaryzacja magnetyczna Ziemi wkrótce się odwróci.  Wg obserwacji i badań twierdzi, że zmiana pola magnetycznego Ziemi wpływa na ludzkie DNA. Twierdzi także, że ludzkie emocje wpływają na DNA i że zbiorowo kierowana intencja (modlitwa) może uzyskiwać efekty fizyczne. W 2009 roku jego książka Fractal Time znalazła się na liście bestsellerów The New York Times . Boska Matryca – to jedna z pierwszych książek, w tematyce fizyki kwantowej, duchowości, emocji, uzdrawiania na odległość.

Metoda 68 sekund – wprowadzenie

Metoda 68 sekund – praktyka


 


KWANTOWA TERAPIA ŻYCIA