QUANTEC a leczenie medyczne – rozwój technologii kwantowej.

QUANTEC ® a leczenie medyczne


ROZWÓJ TECHNOLOGII KWANTOWEJ

Pojawienie się innowacyjnej technologii opartej o zasady mechaniki kwantowej nie powinno już nikogo dziwić. Cywilizacja ewoluuje, ponieważ wzrasta świadomość ludzi, czyli wiedza o nas i otaczającym świecie. Obecne czasy dają badaczom i odkrywcom możliwość wykorzystywania wyspecjalizowanej technologii do przeprowadzania badań naukowych i eksperymentów. Dzięki temu nasze czasy to rozkwit innowacyjnych rozwiązań technologicznych i metodycznych dla każdej dziedziny życia.
QUANTEC a leczenie medyczne
Jak wiemy, urządzenia generują pola elektromagnetyczne, czyli mają związek z energią, falami częstotliwości itd, dzięki którym mamy m.in. medyczną radioterapię wykorzystującą energię promieniowania jonizującego, odbiorniki radiowe działające w oparciu o fale radiowe (inaczej promieniowanie radiowe, czyli fale elektromagnetyczne o częstotliwości od 3 kHz do 3 THz), czy bezprzewodową łączność 5G dla telefonów komórkowych, ruterów i urządzeń do komunikacji. Nowoczesne narzędzia do komunikacji jak smartfony, czy  hologramy, które mają zastąpić obraz telewizora. Sztuczną inteligencję AI wykorzystywaną w doskonaleniu medycyny, budujemy inteligentne domy i wprowadzamy odnawialne źródła pozyskiwania energii. Mamy roboty medyczne zastępujące czynnościową rolę człowieka. Drukarki 3D, drukujące m.in. budynki. Rozwiniętą medycynę, zmierzającą w kierunku zautomatyzowanych operacji i zastąpienie ją sztuczną inteligencją, która w bliskiej przyszłości może informować nas o stanie naszego organizmu, proponowanej diecie, czy aktywności.
QUANTEC a leczenie medyczne
Jeszcze pod koniec XX wieku wydawało się, że wszystko opierać się będzie na osiągnięciach technologicznych, które poznaliśmy w poprzednim stuleciu. Jednak ewolucja i dociekania naukowców pozwoliły nam wejść w nową erę, w której rozwija się wraz z nami technologia. To właśnie mechanika kwantowa i zdobyta wiedza o świecie mikro zainicjowały początek czegoś zupełnie nowego. Choć poznaliśmy już dawno świat mikro, dopiero teraz wystarczy otworzyć umysł, by przekonać się, że żyjemy w fascynujących czasach kwantowego przełomu technologicznego!
QUANTEC a leczenie medyczne
Początkowo otworzyły się przed nami drzwi do świata mikro wykorzystywanej np. do budowy elektrowni jądrowych, czy w nanotechnologii, sprowadzającej się do manipulowania pojedynczymi atomami i strukturami atomowymi (jeszcze nie kwantowo). Nanotechnologie zastosowaliśmy w produkcji i pakowaniu żywności, czy w medycznej onkologii. Wśród pomysłów nanotechnologów znajdziemy inteligentną mgłę zastępującą pasy bezpieczeństwa w samochodzie, składającą się z mnóstwa nanorobotów z haczykami, które w razie niebezpieczeństwa na drodze chwytają się ze sobą haczykami tworząc gęstą substancję łagodzącą skutki kolizji. Znajdziemy także pomysł na mechaniczny nanokomputer, oparty na prętach wielkości nanometrów, w którym operacje i stany logiczne są uzyskiwane przez zmianę położeń tychże prętów, czy maszynę do wykonywania każdej poleconej czynności, gdyż skoro możemy zamieniać miejscami atomy i tworzyć nowe cząsteczki, możemy dostarczyć odpowiednią ilość atomów odpowiednich pierwiastków, by wytworzyły z nich nanotechnologiczną żywność czy leki.

Niedostateczność sztucznej technologii, a zachęcająca nas naturalność kwantowych procesów, zauważana jest w nanobiotechnologii w sztucznym syntetyzowaniu białek, gdyż trudno jest określić, czy synteza białek odbywa się na gruncie mechanochemii, w której nanorobot dokleja kolejne aminokwasy do powstającej cząsteczki białka, czy raczej jest wynikiem zachowania zjawisk kwantowych w obrębie organizmu żywego. Dochodzimy do wniosku, że zachowanie materii na poziomie nanocząsteczek, kontrolowane jest przez mechanikę kwantową. I taką drogą ewolucji wszystko zmierza do rewolucji kwantowej! Być może kwantowe komputery zastąpią pożądaną obecnie sztuczną inteligencję, sorko wykorzystanie nonotechnologii podlega w niektórych dziedzinach zasadom mechaniki kwantowej.

Dysponujemy już urządzeniami do pomiarów, czy eksperymentów zbliżających nas do poznania najmniejszych cząsteczek tworzących świat mikro, czy zrozumienia zjawisk w nim obowiązujących. Świat ten jest nam bliższy niż myśleliśmy. On nas materializuje, z niego jesteśmy zbudowani, a więc i w ludzkim ciele wytwarzana jest np. bioenergia elektryczna (np. neurony), polaryzacja (komórki), biopole elektromagnetyczne i zachodzi rezonans z częstotliwościami i innymi polami elektromagnetycznymi. Taki rezonans człowieka z polami elektromagnetycznymi przybliża nam materiał Białej Księgi

Doszliśmy zatem do momentu, w którym świat stanął na pograniczu „przebudowy”. Wkraczamy w świat wirtualnego pieniądza, gier, AI (artificial intelligence), cyfryzacji, łączenia technologii z potencjałem naturalnej energii planety i układu słonecznego, elektryczności itd.

Ale to nie wszystko! W tym samym czasie zbiegły się dwie drogi – technologia unowocześniana i nowa technologia kwantowa, która nie jest tym samym co technologia nam znana. Pojęć i działania mechaniki kwantowej nie wyjaśni fizyka Newtona. 

Co prawda można połączyć te dwie technologie, tak jak ma to miejsce w przypadku Biokomunikacji Instrumentalnej Quantec ® ale to są dwie inne technologie. Urządzenia do łączności mózg-maszyna opierają się na zjawiskach kwantowych i logikę ich działania.

Obecnie mamy już pierwsze detektory kwantowe – zegary atomowe i grawimetry, opierające się na schłodzonych do ponad -273 stopni atomach lub fotonach, starannie manipulowanych za pomocą superpozycji lub splątania kwantowego. Zastosowań detektorów kwantowych wraz z rozwojem inżynierii kwantowej będzie coraz więcej, np. kwantowe technologie radarowe, kwantowe urządzenia do pozycjonowania, nawigacji i pomiaru czasu, dlatego też detektory kwantowe mają pewne obiecujące zastosowania wojskowe, przykładowo do wykrywania samolotów typu stealth.

Wielkie firmy technologiczne, takie jak IBMGoogle and NASA’s Quantum Artificial Intelligence Lab  i  Microsoft już są posiadaczami komputerów kwantowych. Komputery kwantowe to zupełnie inna technologia. Nie działają i nie wglądają jak te, które obsługujemy obecnie. 

Potencjał komunikacji kwantowej umożliwia transmisję danych całkowicie niewykrywalnej  i niemożliwej do zhakowania, co gwarantuje bezpieczeństwo cybernetyczne. Większość obecnej infrastruktury cyfrowej i w zasadzie wszystko, co robimy online od wideokonferencji, wysyłania wiadomości e-mailowych, dostęp do internetowego konta bankowego nie mają zabezpieczenia zapewniającego o ich bezpieczeństwie przed zhakowaniem. Obecna wymiana danych opiera się na strumieniach sygnałów elektrycznych 1 i 0, przesyłanych przez kable światłowodowe. W komunikacji kwantowej przesyłanie informacji odbywa się dzięki zakodowaniu jej w cząstce kwantowej w tzw. kwantowej superpozycji 1 i 0 (kubit, inaczej bit kwantowy). Gdy haker spróbowałby przechwycić przesyłane informacje, kubit kwantowy zmieni stan w 1 lub w 0 – niszcząc w ten sposób stan kwantowy 1 i 0, a informacje dalej pozostaną zakodowane tylko już w stanie 1 lub 0. 

Pierwszego na świecie kwantowego satelitę Micius wystrzeliły Chiny i zademonstrowały międzykontynentalną kwantową dystrybucję klucza (QKD) ziemia-satelita i satelita-ziemia, zabezpieczając zakodowaną kwantowo wideokonferencję między Pekinem a Wiedniem.

Celem komunikacji kwantowej jest również stworzenie Internetu kwantowego, czyli kwantowo splątanej sieci komputerów kwantowych połączonych ultrabezpieczną komunikacją kwantową. Technologia ta zmierza w kierunku rozwoju innych modeli, takich jak procesory kwantowe, kwantowe stosy internetowe dla protokołów internetowych czy aplikacje kwantowego oprogramowania internetowego. 

Cywilizacja kwantowa jest zatem przyszłością, w której już jesteśmy. Za 50 lat spodziewajmy się jeszcze widoczniejszego jej rozkwitu. Być może komputery zastąpi jeden – kwantowy rdzeń, a my łączyć się z nim będziemy na zasadzie hologramów? Może zbędne do komunikacji okażą się wtedy telefony? Jakie znajdziemy zastosowanie dla teleportacji kwantowej? Kto wie, taka możliwość istnieje na pewno.

Technologia Quantec ® to przejście w kwantowy wymiar harmonizowania zaburzeń i stymulowania biosystemów. Jego oddziaływanie różni się od znanych nam metod terapeutycznych i leczniczych, gdyż tak jak komputery które użytkujemy różnią się wyglądem i systemem od komputerów kwantowych, tak i urządzenie Quantec ® może jeszcze wydawać się niezrozumiałe w działaniu, gdyż jest technologią kwantową i jego wygląd, logika i zakres działania będzie różnił się od dotychczasowej technologii.

Quantec ® dzięki działaniu w polu kwantowym biosystemu (np. człowieka) ma potencjał wprowadzania zmian we wszystkich dziadzinach życia, gdyż potencjał kwantowy potrafi zidentyfikować zapis ogniska zaburzeń, połączyć z symptomami i całym łańcuchem je łączącym. Terapie uruchamiane w technologii kwantowej, łączyć można z tradycyjnymi metodami leczenia medycznego.

Urządzenie Quantec ® nie ma na celu zastąpienia obecnej medycyny. Kwantową terapię traktować można jako m.in. jako terapię zaburzeń psychosomatycznych, czy niekonwencjonalne uzupełnienie konwencjonalnego leczenia medycznego.

Medycyna konwencjonalna skuteczność radioniki
Zobacz film stworzony za pomocą atomów! Zobacz również jak powstawał. Możliwość poruszania pojedynczymi atomami (czyli najmniejszymi cząstkami jakiegokolwiek pierwiastka we wszechświecie) jest kluczowe w badaniach nanofizyków IBM w dziedzinie pamięci atomowej, czyli  informacji zapisanej w atomie. O pamięci atomowej i przechowywaniu danych uzyskasz przechodząc do strony www.ibm.com

 
.

QUANTEC® INSTRUMENTALNA BIOKOMUNIKACJA


ZAPROGRAMOWANA BY DZIAŁAĆ DLA DOBRA