Ewolucja nauki


Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci badacze mając coraz czulsze i wyspecjalizowane urządzenia, zagłębiali się w budowę świata. Dzięki temu mikro składowe, które mają wpływ na nasze istnienie. Ich rozmiar i środowisko nie pozawalały badać i opisywać ich tradycyjną fizyką stworzoną przez Isac’a Newtona.

Fizyka, którą poznawaliśmy w naszych szkołach sprawdzała się w świecie w skali makro, czyli tej namacalnej, widzianej gołym okiem lub przez proste mikroskopy. Teraz potrzebne były nowe wytyczne pasujące do świata w dużo mniejszej skali – skali mikro. Zapoczątkował je Albert Einstein. Poszerzył on zakres tradycyjnej mechaniki o odległości czasoprzestrzenne i energie, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się.

Same badania naukowe we Freiburgu o logice działania Quantec ® wskazują, że cząsteczki kwantowe tworzące fizyczność, mogą być równocześnie materią i falą, zatem materią i nie-materią. Gdy ochładza się materię do temperatury -273 st. C to atomy rozpuszczają się do przeźroczystego kondensatu tzw. Bosego-Einsteina. Materia może zmienić się w światło i odwrotnie.  Powiązanie to jest przyczyną oddziaływania na odległość. Dwie cząstki tego systemu, które w przeszłości były złączone, mogą się w każdej chwili znów połączyć, choćby znajdowały się daleko od siebie.

Biokomunikacja


Organizmy żywe mają zdolność komunikowania się między sobą poza obszarami, które są odczuwalne lub mierzalne. Naukowo proces ten nazwany jest biokomunikacją.

Komórki stanowiące część organizmu biologicznego są przyzwyczajone do słuchania rozkazów. Hormony i impulsy nerwowe stanowią część łańcucha poleceń przekazywanych fizyczno-energetycznie, a biofotony i świadomość etero-energetycznie. Świadomość, jako sygnał kontrolny dla procesów biologicznych, znana jest nam z programowania neurolingwistycznego (NLP), czy metody Simontona…

Zjawisko biokomunikacji rozgrywa się w dużej mierze poza obszarem dostępnym naszym pięciu zmysłom, który możemy uchwycić urządzeniami do pomiaru zjawisk fizycznych. Medycyna akademicka zbliża się ku temu zagadnieniu pod ogólnym pojęciem psychoneuroimmunologii. Pięć zmysłów to odbiorcy, poprzez których otoczenie na nas oddziałuje. Sumę wszystkich oddziałujących rzeczy nazywamy rzeczywistością. Zatem tylko to, co może na nas oddziaływać, kształtuje osobiste wyobrażenie rzeczywistości.

Świat realny to pojęcie nadrzędne, obejmujące niezliczoną ilość rzeczywistości.  Dla przykładu pies żyje wraz z człowiekiem w tym samym realnym świecie, ale w zupełnie innej rzeczywistości. Podczas spaceru w parku mamy z nim tylko mały zbiór takich samych wrażeń. Pies czuje zupełnie inne zapachy i słyszy dużo więcej dźwięków, niż człowiek.

Pięć zmysłów człowieka jest tak ukształtowanych, że może uchwycić znikomo mały procent otaczającego świata. Ludzkie oko widzi zaledwie 1 % całego, elektromagnetycznego spektrum. Ten zatem, który osądza świat według tego, czego może dotknąć, powąchać, posmakować, usłyszeć lub zobaczyć, musi nieuchronnie błądzić.

Gdy dodamy do tego wszystkie zjawiska niedostępne tym pięciu zmysłom, staje się oczywiste: jeśli ktoś mówi o czymś, mówi jedynie o swojej wierze w to, co może zobaczyć lub czego może dotknąć..

Biokomunikacja przekazuje informacje nie tylko poszczególnym komórkom, lecz także całym organizmom:

⇔  Komunikacja między człowiekiem, a zwierzęciem

⇔  Komunikacja między człowiekiem, a rośliną

⇔  Komunikacja między człowiekiem, a człowiekiem

Biokomunikacja Instrumentalna


Zbadanie zjawiska biokomunikacji dało możliwość zbudowania urządzenia Quantec® o potencjale integracji z biosystemami, podbierania i przetwarzania informacji o tych systemach, a następnie przekazywania tych wyników systemom komputerowym.

Biały szum w opatentowanej diodzie daje możliwość tej komunikacji. Szum diody to interfejs między światem kwantowym i fizycznym. Fotony bliźniacze są nośnikiem informacji o systemach.

Kwantowy potencjał Quantec


Technologia Quantec ® wykorzystywana jest na całym świecie do przeprowadzania bezinwazyjnych terapii synchronizujących kwantowo z najbardziej korzystnymi wzorcami wspierającymi zdrowie, pomyślność i harmonię. Dzięki odczytom kwantowym generuje najbardziej trafne programy terapeutyczne.

Urządzenie posiada kwantowy interfejs skanujący obiekt, a następnie obrazuje kwantowe wyniki poprzez słowne wpisy w programie komputerowym. Quantec ® analizuje zaburzenia umiejscowione w sferze duchowej i umysłowej, a następnie wskazuje ich powiązania z dolegliwościami fizycznymi.

Możliwości urządzenia, dzięki zjawiskom kwantowym są nieograniczone. Dowiodły temu wieloletnie badania i efekty terapeutyczne. Urządzenie stymuluje biosystemy wprowadzając zdrowie, konstruktywne zmiany i równowagę we wszystkie dziedziny życia. Wspomaga budowanie osobowości i wzmacnia potencjał osobisty. Wpływa pozytywnie na wszystkie sfery życiowe, ponieważ działając całościowo dociera zasięgiem do najgłębszych przyczyn powstania problemu. Następnie transformuje obiekt ożywiony z całym otoczeniem poprawiając komfort życia. Z Quantec ® można stymulować każdy aspekt.

Szum biały (ang. white noise) to rodzaj szumu akustycznego o całkowicie płaskim widmie; nazwa wyprowadzona przez analogię do widma optycznego fali elektromagnetycznej: światło białe to de facto szum elektromagnetyczny mieszaniny wszystkich możliwych barw o całkowicie płaskim widmie w zakresie widzialnym.

Intensywność szumu białego teoretycznie jest statycznie równomierna w całym paśmie – od zera do nieskończoności, lecz w praktyce przyjmuje się do rozważań tylko pewne zakresy częstotliwości (w akustyce jest to zazwyczaj pasmo słyszalne, od kilkunastu Hz do dwudziestu kiloherców, jednak przy analizowaniu innych zjawisk pasmo to jest stosowne do zakresu ich zmienności). Równomierność ta sprowadza się do tego, że na każdy herc szerokości pasma przypada taka sama moc analizowanego szumu, zatem taką samą moc ma on w zakresie od 15 do 16 Hz, co w zakresie 15 000 do 15 001 Hz.

Ludzkie ucho, odbierające bodźce w skali proporcjonalnej (logarytmicznej, a nie liniowej), odbiera taki szum jako dosyć wysoki, ponieważ największa liczba odbieranych bodźców skupiona jest w najwyższej słyszalnej oktawie, tzn. w paśmie 10–20 kHz skupione jest tysiąc razy więcej mocy akustycznej niż w oktawie 10–20 Hz.

Przykładowa realizacja procesu o charakterze szumu białego

Źródło Wikipedia


Dioda białego szumu

Fakt, że biały szum był używany głównie jako generator zdarzeń losowych ( REG ) przez długi czas uniemożliwiał określanie go jako interfejsu między umysłem, a maszyną.

Najszersze badania nad białym szumem przeprowadzono na prestiżowym Uniwersytecie Princeton. Amerykańska Agencja Wywiadowcza CIA doszła do wniosku, że biały szum może być bardzo dobrze wykorzystany jako interfejs między umysłem, a maszyną – dając im możliwość uzyskania informacji, których nie można było uzyskany w jakikolwiek inny sposób.

CIA_biały_szum_1jpgCIA_biały_szum3

W latach siedemdziesiątych Francuz René Peoc’h zrobił pracę doktorską na bardzo nietypowy temat.

Jako pierwszy udowodnił w licznych eksperymentach, że robotem wyposażonym w diodę z białym szumem może sterować podświadomość ludzi lub zwierząt. Eksperyment zobacz klikając w link do filmu


INTERFEJS ZE ŚWIADOMOŚCIĄ

Diodę, która wytwarza biały szum, można sobie wyobrazić jako lampę kwarcową, używaną wcześniej w telewizorach lub w odbiornikach radiowych. Szum otrzymał atrybut „biały”, ponieważ obraz uzyskany na czarnym ekranie przedstawia migające, białe kropki; wygląda to podobnie jak na ekranie telewizyjnym po zakończeniu programu. Sam szum diody Quantec ® jest porównywalny z odbiornikiem radiowym, ustawionym między dwiema stacjami nadawczymi, który raz głęboko dudni, raz wysoko gwiżdże, po czym znów szumi na średnich częstotliwościach – zupełnie przypadkowo i bez widocznego wzoru.

Jednakże w momencie, gdy szum ten nawiązuje kontakt ze świadomością, ulega on zmianie. Zmiany te mogą zostać przez komputer elektronicznie przetworzone i zinterpretowane. Quantec ® wykorzystuje tę możliwość interakcji ze świadomością i przy pomocy białego szumu znajduje odpowiednie wpisy w swoich bazach danych (np. afirmacje, akupunktura, esencje dr Bacha, homeopatia, koloroterapia).

Dioda, jako interfejs między świadomością a maszyną, jest od ponad 30 lat obiektem badań naukowych. Wyniki są jednoznaczne. Niezliczone serie testów na ludziach i zwierzętach udowodniły, że diody z białym szumem mogą służyć jako interfejs między różnymi formami świadomości a komputerem. Francuz René Peoc’h dowiódł w swoich eksperymentach w laboratorium, że funkcjonuje to również w stanach innych niż stan normalnej świadomości czuwania. W ramach projektu dotyczącego świadomości globalnej bada się obecnie nawet świadomość wszystkich ludzi na naszej planecie łącznie. 


LOGIKA DOSTĘPU DO DIODY

Biały szum ma właściwości cząsteczek kwantowych. Dlatego w tym miejscu logikę dostępu, w oparciu o którą pracuje Quantec ®, można w zrozumiały sposób wyjaśnić laikowi tylko poprzez analogię. W rzeczywistości powiązanie białego szumu z komputerem jest również dla fachowców zagadnieniem tak skomplikowanym, że do niedawna Quantec ® był jedynym, dostępnym na rynku urządzeniem, które wykorzystywało tę technologię. Dziś posiada zatem największe doświadczenie w zastosowaniu diod z białym szumem.

A teraz wspomniana analogia: kiedy ma się przykładowo ustalić idealny kolor,
który mógłby z-energetyzować i harmonizująco wpłynąć na obiekt ożywiony, istniejąca
w komputerze baza danych, zawierająca wszystkie kolory do sprawdzenia, zostaje powiązana z białym szumem. Gdy chce się przetestować pięć kolorów, spektrum szumu diody dzieli się na pięć równych pasm częstotliwości; pasma te zostają przez software Quantec ® automatycznie ponumerowane i przyporządkowane pięciu kolorom, zawartym w bazie danych.

Gdy z białym szumem połączona zostanie świadomość, szum który przedtem był rozłożony na wszystkie pasma częstotliwości (p. grafika na górze) wzmacnia się w jednym pasmie bardziej niż we wszystkich pozostałych (p. grafika obok). Software Quantec ® musi teraz tylko znaleźć, jaki kolor odpowiada danemu pasmu częstotliwości i tak oto nieświadomość sama wyszukuje sobie potrzebny kolor! Mówiąc obrazowo biały szum to klawiatura, którą może posługiwać się nieświadomość, aby coś zakomunikować.

PRZYKŁAD

DWA FOTONY WYEMITOWANE PRZEZ TEN SAM ATOM, PORUSZAJĄCE SIĘ Z PRĘDKOŚCIĄ ŚWIATŁA W PRZECIWNYCH KIERUNKACH POZOSTAJĄ W STAŁYM ZWIĄZKU.

MIERZĄC POLARYZACJĘ JEDNEGO NATYCHMIAST OTRZYMUJEMY POLARYZACJĘ DRUGIEGO. ZJAWISKO TO ZNANE JEST TAKŻE JAKO UWIKŁANIE KWANTOWE. ZATEM DWIE CZĄSTKI TEGO SAMEGO SYSTEMU CHOĆ ODDZIELONE PRZESTRZENIĄ, ŁĄCZĄ SIĘ ZE SOBĄ TWORZĄC POLE KWANTOWE. NIE DZIAŁA ONO W ZWYKŁEJ PRZESTRZENI, LECZ JEST MATEMATYCZNIE REPREZENTOWANE W PRZESTRZENI WIELOWYMIAROWEJ. CZŁONKOWIE GRUP SPOŁECZNYCH, PODOBNIE JAK ATOMY I CZĄSTECZKI, NALEŻĄ DO JEDNEGO SYSTEMU.

DZIELĄ SIĘ POŻYWIENIEM, ODDYCHAJĄ TYM SAMYM POWIETRZEM. WSPÓŁDZIAŁAJĄ ZE SOBĄ FIZYCZNIE I PSYCHICZNIE WIĘC NAWET KIEDY SIĘ ROZDZIELĄ. POZOSTAJĄ W ZWIĄZKU DZIAŁAJĄCYM ZGODNIE Z ZASADAMI TEORII KWANTÓW.

Splątanie kwantowe pojawia się między obiektami kwantowymi np. cząstkami elementarnymi, atomami, jonami, które oddziaływały ze sobą w specyficzny, opisany przez mechanikę kwantową sposób.

QUANTEC® Instrumentalna Biokomunikacja


ZAPROGRAMOWANA BY DZIAŁAĆ DLA DOBRA

.

Translate »
error: Content is protected !!