ZADBAJ O SIEBIE Z QUANTEC ®


efektywna terapia zdalna dla każdego

Wychodząc poza sferę własnego oporu robisz krok w możliwie najlepsze wersje Ciebie.
Jeśli tylko się na nie otworzysz i pozwolisz by zaistniały w odpowiednim czasie.
Zaopiekuj się sobą.
Zmień swoje wzorce myślowe – to od nich zależy twoja rzeczywistość.

 

TERAPEUTYCZNE DZIAŁANIE QUANTEC ® uwalniające od łańcucha problemów i zaburzeń
BEZPIECZNE stymulowanie procesami życiowymi aktywujące autoregenerację organizmu
BEZINWAZYJNA terapia lecznicza uwalniająca zdrowie, równowagę i chęć życia
HARMONIZOWANIE wprowadzające komfort psychiczny i zdrowie emocjonalne
TERAPIA wspierająca rozwój i kształtowanie osobowości
KONSTRUKTYWNA zmiana relacji i komunikacji międzyludzkiej
PRZEBUDOWANIE każdego aspektu życia
UZYSKANIE przestrzeni harmonii i szczęścia
MANIFESTACJA wyznaczonego celu
MODELOWANIE materii fizycznej

Quantec ® to produkt najwyższej jakości, o potwierdzonej skuteczności terapeutycznego oddziaływania na organizmy żywe (biosystemy).
QUANTEC QUANTEC QUANTEC QUANTEC QUANTEC QUANTEC QUANTEC QUANTEC
Naturalnym stanem równowagi istoty żyjącej jest harmonia, dobrostan i obfitość życiowa, witalność oraz powodzenie w każdym obszarze życia.
Quantec ® dostosowuje życiową przestrzeń tak, aby zdarzenia działy się w sposób płynny i budujący – życiodajny dla każdego poziomu.
Zapewnia dobre samopoczucie, harmonizuje środowisko domowe czy biznesowe, zapewniając harmonijny przepływ energii i dobrobyt.

Z punktu obserwowania procesów kwantowych biorących udział w materializowaniu energo-fizycznego świata, zaburzeniem jest np. choroba, niepowodzenie, problemy w relacjach, brak przepływu pieniędzy, osłabienie psychiczne, czy emocjonalne.

Interfejs mózg-maszyna (świadomość-komputer), umożliwia przeprowadzanie zdalnej analizy organizmu/biosystemu z odczytami psychosomatycznymi.
Wygenerowane wyniki pokazują podłoże i łańcuch zaburzeń umiejscowionych w ciele oraz stanie psychiczno-duchowym.

W ten osób, po uzyskaniu protokołu o przyczynie zaburzenia, uzyskuje się również obraz łańcucha, którego wierzchołkiem są symptomy w ciele.
QUANTEC QUANTEC QUANTEC
Technologia kwantowa pozwala wykryć przyczynę problemu, jako dysharmonię wibracji w naszych fizycznych, umysłowych, emocjonalnych, energetycznych i duchowych obszarach, by terapeutycznym działaniem na organizm usunąć łańcuch problemu, tym samym zaburzenie.

Quantec ® jako wsparcie dla wszystkich rodzajów zaburzeń i problemów m.in.:

Fonoholizm i inne uzależnienia,
Fibromialgia, fobie, lęki, depresja, utrata wagi,
Niepłodność, problemy poporodowe i inne,
Nowotwory i innymi choroby także przewlekłe, zwyrodnieniowe lub autoimmunologiczne, alergie, zapalenie stawów i inne,
Problemy psychologiczne i emocjonalne oraz zapobieganie i harmonizowanie stanów chorób fizycznych, emocjonalnych i psychicznych,
Problemy fizyczne, psychiczne, emocjonalne, zawodowe, rodzinne,
Pomoc w realizacji projektów, w podróżach, w pomyślności w biznesie; zwiększanie szans na sukces w konkursach, egzaminach, celach osobistych i karierze,
Korygowanie psychosomatycznych zaburzeń  i ich przyczyn (np. ciśnienie krwi, cholesterol, poziom glukozy we krwi i inne),
Skuteczna pomoc w leczeniu stomatologicznym, uwzględniająca przyczyny psychosomatyczne,
W nagłych wypadkach w każdej sytuacji lub krytycznym przypadku, w którym dana osoba potrzebuje pomocy,
Zapobieganie i zwalczanie chorób psychosomatycznych u zwierząt,
Zapobieganie i zwalczanie szkodników w rolnictwie
Inne – zasięg działania kwantowego Quantec® może dotyczyć każdej okoliczności

Terapie łączyć można z tradycyjnymi metodami leczenia medycznego.

QUANTEC QUANTEC QUANTEUANTEC QUANTEC QUANTEC QUNTEC QUANTEC


Tak samo, jak człowiek żyje w ciele obejmującego wszystko stworzenia,
tak żyją komórki w jego ciele.
Są one prawdziwymi poddanymi, słuchają jego myśli, uczuć, emocji
i czekają na jego mądre instrukcje.
Każda molekuła, każdy atom, posiada własną świadomość.
Rozwój świadomości człowieka przenosi się również na wszystkie poziomy jego ciała oraz na wszystkie elementy świata i planetarną świadomość.
Rozwój własnej świadomości prowadzi do rozwoju kolektywnej świadomości
i zmiany całego świata
Stan Tenen

Organizmy żywe – ludzie, zwierzęta, rośliny i inne istoty – stanowią świadomość indywidualną i zbiorową (mikro i makro biosystemy). Systemy te mają zdolność komunikowania się między sobą poza obszarami, które są dla nas odczuwalne lub mierzalne. Naukowo proces ten nazwany jest biokomunikacją.

Zjawisko biokomunikacji rozgrywa się w dużej mierze poza obszarem dostępnym naszym pięciu zmysłom, który możemy uchwycić urządzeniami do pomiaru zjawisk fizycznych. Medycyna akademicka zbliża się ku temu zagadnieniu pod ogólnym pojęciem psychoneuroimmunologii

Komórki stanowiące część organizmu biologicznego są przyzwyczajone do słuchania rozkazów. Hormony i impulsy nerwowe stanowią część łańcucha poleceń przekazywanych fizyczno-energetycznie, a biofotony i świadomość etero-energetycznie. Świadomość, jako sygnał kontrolny dla procesów biologicznych, znana jest nam z programowania neurolingwistycznego (NLP), czy metody Simontona.

Biokomunikacja przekazuje informacje nie tylko poszczególnym komórkom, lecz także całym organizmom tworzące zbiorową świadomość (biosystemy złożone):

Komunikacja między człowiekiem, a zwierzęciem
Komunikacja między człowiekiem, a rośliną
Komunikacja między człowiekiem, a człowiekiem


Życie jest emitowaną falą elektromagnetyczną,
a tym samym jest światłem
Ks. Prof. Włodzimierz Sedlak

Instrumentalna biokomunikacja Quantec® dzięki połączeniu technologii i zjawisk mechaniki kwantowej dociera do świadomości całych biosystemów. Diody białego szumu – serce urządzenia – stanowią interfejs do interakcji umysł-maszyna-maszyna-umysł. Interfejsy pozwalają urządzeniu na taką interakcję z systemami biologicznymi dzięki splątaniu podwójnych biofotonów (cząsteczek elementarnychz greckiego βίος „życie”, φῶς „światło” emitowanych przez system biologiczny i będących nośnikiem oddziaływań elektromagnetycznych  i informacji zakodowanych).

Splątane ze sobą cząsteczki biofotonów tworzą spójne formy, czyli obiekty ożywione i nieożywione. W zależności od energetyki, organizmy emitują fale promieniowania elektromagnetycznego. Każdej takiej emisji biofotonów towarzyszą fotony bliźniacze


Człowiek zasadniczo jest istotą ze światła
Profesor Fritz A.Popp

Skoro biofotony, jako cząstki elementarne, tworzą organizm – to neurony są zdolne do wytwarzania światła, a cała komunikacja biologiczna odbywa się wielopoziomowo (świat mikro i makro) i w postrzeganiu kwantowym oparta jest na wymianie informacji zakodowanej w strumieniach fotonów. Informacja ta dotyczy zapisów o stanie systemów. Każda najmniejsza cząstka jest „mini dyskiem” zwierającym zaszyfrowaną pełną treść informacji o całym organizmie. Pozwala to w odpowiedni sposób rozkodować te informacje i odczytywać stan komórki, jak i całego biosystemu.

Biofotony pokazując, że jesteśmy zbudowani ze światła – informują nas że, możemy więc dokonywać życiowych zmian działając z poziomu fotonowego. Ten kwantowy fenomen wykorzystano do stworzenia interfejsu w Quantec® i na takim właśnie poziomie odbywa się jego odziaływanie.


Dzień, w którym nauka zacznie badać zjawiska niefizyczne, osiągnie większy postęp w ciągu jednej dekady niż we wszystkich poprzednich wiekach swojego istnienia
Nikola Tesla

To, co nazywamy materią jest w rzeczywistości energią, której wibracja została spowolniona do poziomu odbieranego przez nasze zmysły 
Albert Einstein

Opisane powyżej działanie Quantec ® potwierdzono naukowo, między innymi podczas badań we Freiburgu. Wynikiem badań jest fakt, że cząsteczki mogą być równocześnie materią i falą, zatem materią i nie-materią. Gdy ochładza się materię do temperatury -273 st. C, to atomy rozpuszczają się do przeźroczystego kondensatu tzw. Bosego-Einsteina. Materia może zmienić się w światło (fotony) i odwrotnie.  Powiązanie to jest przyczyną oddziaływania na odległość.

Dwie cząstki tego systemu, które w przeszłości były złączone, mogą się w każdej chwili znów połączyć, choćby znajdowały się daleko od siebie. Dlatego też, odległość pomiędzy urządzeniem, a diagnozowanym obiektem nie ma znaczenia dla nawiązania połączenia.

Baza danych zawierająca ponad 100 000 haseł leczniczych, na przykład homeopatia, akupunktura, medycyna ortomolekularna, programowanie neurolingwistyczne i wiele innych, jest wykorzystywana przez Quantec® do skanowania i identyfikacji odczytanych informacji ze skanowanego obiektu.

Mając już wiedzę o splątaniu biofotonów, stwierdzamy że informacja o nich jest przenoszona bezustannie, z każdym pojawieniem się bliźniaków. To jak z powielaniem informacji przy przekazywaniu materiału genetycznego, czy komórek potomkowi. Tworzy się nośnik dla kolejnej świadomości, zawierający przy tym pierwotną informację o rodzicu. Kiedyś utworzy kolejną, indywidualną osobowość, jednak w początkowym etapie korzysta z informacji rodzica i formuje powieloną strukturę biologiczną. Dlatego też dzięki zakodowanej informacji ciało ludzkie ma 2 ręce, włosy, dwie nogi itp. Różnice w wyglądzie, czy płci mają z pewnością związek z mieszaniem się dwóch różnych systemów.

Aparat fotograficzny dokonuje rozczepienia fortonów, które pozostają ze sobą splątane – przechwytuje cząsteczki światła, których bliźniaki są rzeczywistym obiektem ze zdjęcia. W ten sposób uzyskujemy indywidualny protokół emisji świetlnej (zakodowanej informacji) o obiekcie.


Materia w takim sensie w jakim ją postrzegamy wywodzi się i istnieje jedynie dzięki sile, która wprawia cząstki w drgania i trzyma ten malutki układ słoneczny w całości. Musimy przyjąć, że za tą siłą kryje się inteligentny i świadomy umysł. Ten umysł jest macierzą całej materii i całego wszechświata.
Max Planck

Mój mózg to tylko odbiornik. We wszechświecie znajduje się Rdzeń z którego otrzymujemy wiedzę, siłę, inspiracje. Nie wnikałem w tajemnice tego rdzenia ale wiem, że on istnieje.
Nikola Tesla

Jak wynika z prac badawczych i zaproponowanego przez Rogera Penrose’a i Stuarta Hameroffa modelu „Orch OR”,  świadomość tworzy i rozprzestrzenia się w postaci fotonów w sieci mikro kanalików tworzonych przez białka (tubuliny) w obrębie każdego z mózgowych neuronów. 

Fotony sprawiają, że komórki organizmów żywych i żywe organizmy komunikują się ze sobą na poziomach kwantowych, wywołując setki reakcji chemicznych w każdej komórce. DNA jest jednym ze źródeł emisji biofotonów mającym słabsze natężenie w porównaniu ze znanymi nam promieniowaniami, lecz misje te są wystarczające, aby koordynować zachowanie komórek, a ich spójność decyduje o stanie całego organizmu.

Inaczej mówiąc: choroba jest wyjściem poza zakres potrzebnej komórkom spójności światła (np. badane osoby ze stwardnieniem rozsianym pobierały zbyt dużo światła a osoby mające raka oddawały go zbyt dużo) – oznacza „oderwanie się” cząstek od rdzenia – Źródła ich pierwotnej emisji.


Wszystko, co uważamy za duchowe lub metafizyczne, w rzeczywistości jest tylko fizyką, której jeszcze nie rozumiemy 
Nassim Haramein

Jeśli chcesz zrozumieć wszechświat, zacznij myśleć w kategoriach energii, częstotliwości i wibracji 
Nikola Tesla


Biokomunikacja Instrumentalna Quantec® Medycyna Kwantowa

QUANTEC QUANTEC QUANTEC QUANTEC QUANTEC QUANTEC QUANTEC