ANALIZA TERAPIA QUANTEC®

TWOJE ZGŁOSZENIE

Wymagana jest fotografia indywidualna całej sylwetki (bez osób trzecich), na jasnym jednolitym tle.

Po wysłaniu poniższego formularza zgłoszeniowego, otrzymasz wiadomość e-mailową, w której poprosimy Cię o przesłanie na adres e-mailowy, fotografii do analizy. Możesz to zrobić także w wiadomości MMS – zaraz po przesłaniu formularza. 

PO WYSŁANIU ZAJRZYJ NA SWOJĄ SKRZYNKĘ E-MAILOWĄ

PO OTRZYMANIU ZGŁOSZENIA I DOKONANIU WPŁATY PRZYSTĄPIMY DO PRACY

    👉 Ten formularz weryfikowany jest w ramach prawidłowości jego działania 😊👌
    👉 Formularz zgłoszeniowy po zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu, wysyła osobiście osoba pełnoletnia, nie podlegająca częściowemu ani całkowitemu ubezwłasnowolnieniu
    👉 Doradztwo w zakresie konwencjonalnego leczenia medycznego nie jest możliwe do zrealizowania w przypadku usługi Quantec. Analiza/terapia Quantec nie jest specjalistycznym badaniem i nie jest konwencjonalnym leczeniem medycznym, a przede wszystkim nie zastępuje konwencjonalnego leczenia medycznego, operator urządzenia Quantec nie jest specjalistą w dziedzinie medycyny konwencjonalnej, nie udziela konsultacji medycznej, nie przepisuje i nie zmienia dawkowania leków farmakologicznych. Ponadto wszelkie decyzje o drodze leczenia/terapii, zarówno tej tradycyjnej, jak i jakimkolwiek alternatywnym wsparciu powinny wynikać z woli, dobrowolnej i świadomej decyzji osoby i w przypadku zdrowia nie powinny wykluczać leczenia medycznego. Każdy ma prawo do udzielenia mu właściwej pomocy medycznej, do korzystania z opieki medycznej specjalistów, dostępu do środków farmakologicznych oraz zapewnienia prawidłowej opieki lekarzy, kierowania się wytycznymi lekarza prowadzącego specjalizującego się w tradycyjnej medycynie i nie powinien pozbawiać się prawa do opieki medycznej.
    Nadesłanie zgłoszenia wykraczającego poza zakres świadczonej usługi Quantec i Regulamin, zasadnie nie pozwala jej zrealizować.