Joe Dispenza | Bruce Lipton | Greg Braden | Joseph Murphy | Joe Vitale | Abraham Hicks


Programowanie rzeczywistości i umysłu

Rzeczywistość tworzysz we własnym umyśle. Sam wpływasz na to jak postrzegasz i reagujesz na doświadczenia. Doświadczenia są jak fale morskie – umiesz się w nich poruszać i bawić akceptując ich obecność, albo się z nich zatracasz. Każde doświadczenie może być postrzegane i przeżywane zupełnie inaczej niż teraz to widzisz. Jesteś pustym naczyniem, w które pozwalasz lub nieświadomie przyjmujesz wzorce, będące pryzmatem dla postrzegania rzeczywistości. Widzisz to co chcesz – to w co zaopatrujesz swój umysł. 

Umysł może być jak zepsute jabłko, lub jak zdrowe nasiono. Twój umysł jest w tobie, serce jest w tobie i ciało jest twoim naczyniem, więc myśli, uczucia, emocje zawsze są jedną nierozłączną częścią ciebie. One tworzą stan – rzeczywistość, w której poruszasz się. Świat zewnętrzny człowieka istnieje, jako kolejna rozbudowana część zbiorowej świadomości. Nie musisz na siłę starać się zrozumieć wszystko, co na zewnątrz. Zrozum siebie i swoją rzeczywistość, wtedy będziesz wiedział jak poruszasz się w świadomości kolektywnej.

Zawsze postrzegać będziesz świat na swój indywidualny sposób. Wybieraj zawsze piękno myśli i uczuć, gdyż to one zawiadują twoją percepcją i kształtują stany, reakcje i postrzeganie świata i siebie.